Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy przysługuje do niego prawo?

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 28 czerwca. Wnioski składać mogą również rodzice dzieci w wieku do 8 lat. – Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca 2020 roku zarówno do ZUS, jak i do […]

Więcej