6 z 13 okręgów w Toruniu nie ma swojej rady. Polska 2050 chce zaktywizować mieszkańców

Box1 Polityka Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Członkowie stowarzyszenia Polska 2050 zachęcają mieszkańców Torunia do zakładania nowych rad okręgów. Zwracają także uwagę na to, że aż 6 z 13 okręgów w Toruniu nie ma swojej rady.

Konferencja prasowa kujawsko-pomorskiego oddziału stowarzyszenia Polska 2050 w Toruniu odbyła się w środę 9 grudnia przy Szkole Podstawowej nr 4, a więc w miejscu, gdzie mieści się siedziba Rady Okręgu nr 11 – Chełmińskie.

REKLAMA

Na konferencji, której celem było poinformowanie o planach związanych z powołaniem Rad Okręgów w Toruniu, w tym o strategii zaktywizowania mieszkańców naszego miasta do czynnego udziału w sprawach lokalnych związanych z funkcjonowaniem tych rad wypowiadali się lider kontraktu Grzegorz Dawidowicz i współkoordynująca działania stowarzyszenia na terenie Torunia i powiatu toruńskiego Natalia Rososińska-Kozub.

– Kontrakt obywatelski, który jest przedmiotem naszego spotkania, jest zobowiązaniem stowarzyszenia Polska 2050 do wsparcia lokalnych społeczności w realizacji istotnych dla nich spraw. Zobowiązania te będą wypełniane z użyciem wszelkich możliwych narzędzi: inicjatyw uchwałodawczych, lokalnych, funduszy sołeckich, lokalnych działań i akcji. W naszym kontrakcie chcemy zająć się usprawnieniem funkcjonowania okręgów poprzez aktywizację mieszkańców i włączenie ich do udziału w sprawach lokalnej społeczności – mówi Natalia Rososińska-Kozub.

Jedna z organizatorek konferencji na przykładzie działań Rady Okręgu nr 11 poinformowała, co daje mieszkańcom działalność takiej jednostki.

– Rada reprezentuje mieszkańców przed prezydentem miasta, jak i przed radą miasta, wskazując problemy, z jakimi mieszkańcy się spotykają. Są to na przykład liczne wypadki drogowe czy projektowanie głównej drogi dojazdowej do szpitala, która miała pierwotnie biec przez osiedle mieszkaniowe. Do zmiany tego projektu udało się przekonać władze miasta z ogromną korzyścią dla komfortu mieszkańców. Rada rozwiązuje także inne problemy, takie jak: kontrowersje wokół inwestycji mieszkaniowych na terenie byłego zakładu Torpo, wycinka drzew przy ul. Żwirki i Wigury, jak również problemy przy organizacji ruchu poprzez zbudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Legionów.

Natalia Rososińska-Kozub wspomniała także, że Rada Okręgu Chełmińskie integruje lokalne środowisko w organizowaniu imprez takich jak Święto Chełmińskiego Przedmieścia, Drugie życie Choinki i wspólna troska o plac zabaw Topolowy Ludzik.

Lider kontraktu Grzegorz Dawidowicz zwrócił uwagę, że jest w Toruniu kilka rad okręgów, które świetnie działają, lecz nie każdy okręg ma swoją radę:

– Na 13 okręgów w Toruniu sześć pozostaje bez swojej rady. Celem naszego kontraktu jest wybranie we wszystkich 13 okręgach rad i wsparcie ich w dalszym funkcjonowaniu. Rady są podstawą społeczeństwa obywatelskiego. To w nich wykuwa się odpowiedzialność za nasze najbliższe otoczenie i nasze dobre relacje z sąsiadami. Powodem braku rad jest niska aktywność mieszkańców.

Według Grzegorza Dawidowicza kluczem do sukcesu jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Torunia i zainteresowanie ich problemem. Dlatego stowarzyszenie Polska 2050 podejmie współpracę z prezydentem miasta, radą miasta i lokalnymi stowarzyszeniami.

Będą także organizowane spotkania z mieszkańcami, które będą poświęcone działalności rad i prawom mieszkańców. W poszczególnych okręgach poszukiwane będą osoby, które zechcą kandydować do rad.

Stowarzyszenie zwróciło się z pismem do Przewodniczącego Rady Miasta Marcina Czyżniewskiego z informacją o swoich zamiarach i prośbą o wsparcie.

– Działalność rady okręgu jest świetnym polem rozwijania działalności obywatelskiej i budowania świadomego, obywatelskiego społeczeństwa, co jest jednym z podstawowych celów działania stowarzyszenia Polska 2050 – podsumował lider kontraktu.

Organizatorzy konferencji zapraszają do włączenia się w działalność stowarzyszenia i do kontaktu w biurze przy ul. Długiej 8b w Toruniu i na stronie internetowej.

Tagged

3 thoughts on “6 z 13 okręgów w Toruniu nie ma swojej rady. Polska 2050 chce zaktywizować mieszkańców

  1. “Stare Kiejkuty” nie próżnują….i kanalizują Lud do kolejnego odgórnego- partyjnego , pudrowanego trupa. Ile tego już było .Nowoczesna, KOD…….

    1. Zapraszamy do szerokiej koalicji (każdy pod takim sztandarem jaki będzie mu wygodny) na rzecz powołania w nowej kadencji mocnych Rad Okręgów, tak aby głos mieszkańców był lepiej słyszalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *