Afera uczelniana. Są wnioski komisji

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Zakończyły się prace komisji powołanej przez rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Powołano ją po tym, jak w mediach pojawiło się nagranie rozmowy naukowców z Collegium Medicum w Bydgoszczy, a także z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

O sprawie informowaliśmy między innymi tutaj:

Podczas prac komisji stwierdzono, że poziom zdawalności egzaminów z anatomii prawidłowej jest na wysokim poziomie (od 96% w roku 2016/17 do 100% w roku 2019/20), jednak wątpliwości wzbudza dysproporcja między tym, ile osób zdaje za pierwszym razem, a ile w terminie poprawkowym. Szerszych wyjaśnień wymaga zdaniem komisji fakt, iż w ankietach oceny zajęć oraz rozmowach ze studentami pojawiały się informacje o niewłaściwym traktowaniu studentów przez jednego z pracowników Collegium Medium.

Zarekomendowano rektorowi szereg działań, wśród nich wszczęcie postępowania wobec jednego z pracowników Katedry Anatomii Prawidłowej, zmianę na stanowisku przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim, oraz uchylenie regulaminu dydaktycznego na Wydziale Lekarskim i przeniesienie jego przepisów, które nie są zawarte w regulaminie studiów, do programów studiów i sylabusów zajęć.

W komunikacie prasowym rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala podziękował studentom I roku Collegium Medicum za udział w komisji oraz za otwartość i szczerość w rozmowach o tym, co ich niepokoiło w organizacji kształcenia na uniwersytecie oraz o zmianach, jakie powinny być wprowadzone.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *