Akt oskarżenia przeciwko Fundacji Lux Veritatis i o. Tadeuszowi Rydzykowi

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk (archiwum)

Sieć Obywatelska Watchdog Polska wniosła subsydiarny akt oskarżenia przeciwko fundacji, której jednym z założycieli jest o. Tadeusz Rydzyk. Przedmiotem oskarżenia jest odmowa udzielenia informacji publicznej o wydatkach fundacji, finansowanych ze środków publicznych. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, ale – jak donosi Rzeczpospolita – sąd nakazał jego przeprowadzenie i przesłuchanie członków zarządu Lux Veritatis.

Subsydiarny akt oskarżenia został złożony 19 czerwca przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. To organizacja, która od ponad 17 lat zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy prawnej nt. dostępu do informacji publicznej. Wystosowany przez organizację akt oskarżenia przeciwko Fundacji Lux Veritatis i o. Tadeuszowi Rydzykowi, dotyczy właśnie takich spraw. Chodzi o nieudostępnienie przez Lux Veritatis informacji o jej wydatkach, finansowanych ze środków publicznych.

Dostęp do informacji publicznej regulowany jest ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną. Takimi informacjami są m.in. dane o majątku publicznym. Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić tylko i wyłącznie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).

Akt oskarżenia, wystosowany przez Watchdog Polska, zarzuca członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis popełnienie przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zbiegu z art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego. Sprawa toczy się od listopada 2016 r. To właśnie już niemal 4 lata temu organizacja wystosowała do fundacji wniosek o udostępnienie informacji, dotyczących przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych od 2008 r. Fundacja nie uznała za zasadne udzielić odpowiedzi, więc sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Fundacja została ukarana grzywną w wysokości 1 tys. zł i została zobowiązana do przekazania informacji. Do tej pory przekazała tylko część informacji.

Watchdog Polska, na łamach Rzeczpospolitej, informuje, że o sprawie została zawiadomiona prokuratura. “Nie przyniosło to rezultatu, więc złożyliśmy subsydiarny akt oskarżenia”, tłumaczy organizacja.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *