Archeolodzy z Torunia odkryli militaria z czasów Mieszka I

Box2 Wiadomości
fot. Michał Gliszczyński dla UMK

Naukowcy z Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu już od ponad 40 lat prowadzą podwodne badania na jeziorze w Lednicy. W tym sezonie archeolodzy odkryli wiele militariów z X w., m.in. jednoręczny miecz, topory, bełty do kuszy i groty strzał. Badania będą kontynuowane.

Prowadzenie badań przez Centrum Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Prace archeologiczne na Ostrowie Lednickim rozpoczęły się już w latach 50., ale intensywnie ruszyły dopiero od lat 80. i trwają do dziś. Naukowcom udało się do tej pory odkryć fragmenty mostów z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, kilka łodzi z tego samego okresu i największą kolekcję wczesnośredniowiecznego uzbrojenia w Europie Środkowej. Badacze z Torunia mają bardzo istotny wkład w precyzyjnym określeniu wieku odkrytych przepraw mostowych. Prof. Tomaszowi Ważnemu z UMK udało się m.in. określić datę ścięcia drzewa, wykorzystanego do budowy mostu, na jesień 913 r. lub zimę 913/914 r. Oznacza to, że lednicki most może być najstarszym słowiańskim mostem z terenu ziem polskich.

Tegoroczny sezon także obfitował w cenne znaleziska. Toruńscy naukowcy odkryli wiele militariów, z których większość datowana jest na X w. Należą do nich m.in. jednoręczny miecz i dwa topory. Odkryto także bełty do kuszy i groty strzał oraz dobrze zachowany topór z XIII-XIV w. W tym sezonie znaleziono także znaczną ilość fragmentów naczyń ceramicznych oraz kości zwierzęcych. Niezwykle cennym znaleziskiem są także pozostałości umocnień brzegowych, również z X w.

Badania toruńskich archeologów na Ostrowie Lednickim będą kontynuowane, a odkryte tam przedmioty można oglądać na platformie Sketchfab.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *