Będą dotacje na gromadzenie wód opadowych. Niedługo ruszy program pilotażowy

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay

Na 19. sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę, dotyczącą zasad udzielania dotacji celowych na działania, służące ochronie zasobów wodnych. Pilotażowy program ruszy jeszcze w tym roku, a na jego realizację zagospodarowano w budżecie 400 tys. zł.

Pozyskaną dotację będzie można przeznaczyć na inwestycje w instalacje i urządzenia do gromadzenia i późniejszego wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. O wsparcie na małą retencję będą mogły ubiegać się ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, posiadający tytuł prawny do nieruchomości. Dofinansowanie wyniesie 80 proc. kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż elementów systemu. Chodzi m.in. o zbiorniki wolnostojące i podziemne, a także o systemy bioretencji, drenażu i nawadniania. Dotacja będzie przyznawana raz na daną nieruchomość. Konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, aby ją otrzymać.

Program będzie koordynowany przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *