Będą dotacje na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Znamy listę projektów

Box2 Wiadomości Województwo box
Ceremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

56 gmin otrzyma wsparcie z wojewódzkiego samorządu na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. W ramach pomocy przygotowano ponad 47 mln zł. 

Wsparcie obejmie gminy lub gminne spółki celowe, przygotowujące się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wręczenie umów na dofinansowanie projektów miało miejsce w ubiegły piątek 19 czerwca, w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Wzięli w nim udział wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, członek zarządu Aneta Jędrzejewska i radny województwa Paweł Zgórzyński.

– Inwestycje, na które trafia dofinansowanie, znacząco poprawiają standard życia. Budowa nowych i modernizacja istniejących systemów gospodarki wodno-ściekowej oznacza lepszą wodę w kranach i troskę o stan środowiska naturalnego. To zadania kosztowne, z którymi samorządy gminne mogłyby sobie bez wsparcia nie poradzić – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Dotacje na realizację projektów będą możliwe dzięki środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których zarządzaniem zajmuje się marszałkowska administracja. Dzięki temu możliwe będą:

  • budowę ponad 33 kilometrów nowych i przebudowę 5 kilometrów istniejących wodociągów,
  • budowę 56 kilometrów sieci kanalizacyjnych,
  • budowę 316 przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • budowę 4 i modernizację 2 ujęć wody,
  • budowę 10, remont 17 i wyposażenie 2 stacji uzdatniania wody,
  • budowę 4 i przebudowę 5 oczyszczalni ścieków,
  • montaż instalacji służącej utylizacji osadów ściekowych.

2 mln zł wynoszą najwyższe dotacje i posłużą budowie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi w powiecie świeckim, a także budowie kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach w powiecie żnińskim. Blisko 2 mln zł przeznaczone zostaną na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gniewkowo w powiecie inowrocławskim.

PROW na lata 2014-2020 wsparł już do tej pory wybudowanie i przebudowanie łącznie 137 kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz 72 kilometrów sieci wodociągowych, w ramach środków przyznanych na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich. Powstało ponadto ponad 1740 przydomowych oczyszczalni ścieków, 8 nowych ujęć wody, powstały lub zostały rozbudowane 22 stacje uzdatniania wody oraz przebudowano 3 instalacje do osadów ściekowych.

Lista dofinansowanych projektów.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *