Będzie więcej zieleni na Starym Mieście? Rusza program “Zielona starówka”

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Toruńska starówka już niedługo się zazieleni. Urząd miasta powołał w tym celu zespół, w skład którego wchodzą pracownicy kilku wydziałów magistratu. Prace nad programem “Zielona starówka” już ruszyły.

O tym, czym zajmował się będzie zespół opowiedzieli podczas dzisiejszej konferencji wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Aleksandra Iżycka.

– Rozpoczęliśmy pracę nad programem „Zielona starówka”. Kilka dni temu spotkaliśmy się z częścią interdyscyplinarnego zespołu, który potocznie nazywamy zespołem ds. starówki, aby porozmawiać o systemowym wprowadzaniu wielu kategorii zieleni na terenie toruńskiej starówki. Zdajemy sobie sprawę, że zieleni powinniśmy wprowadzać w centrum jak najwięcej. Nasze plany związane są z wytycznymi, które zawiera „Plan adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030”, który w ubiegłym roku przyjęła rada miasta – wyjaśnił. 

– W tym roku zakończono realizację programu „Zielona brama gotyckiej starówki”, od kilku lat w centrum pojawia się więcej parkletów, wieży kwiatowych, kwietników jednorocznych i rabatów. Do dbania o jakość przestrzeni starówki zobowiązaliśmy także restauratorów – każdy restaurator, który chce otworzyć sezonowy ogródek gastronomiczny, musi w projekcie przewidzieć element zieleni – zapewnia Aleksandra Iżycka dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta – Zieleń była i jest priorytetem także w programie „Moje Podwórko” – namawialiśmy mieszkańców, aby w ramach programu tworzyli tereny zielone i rekreacyjne. W planach jest także postawienie tzw. przysiadaków z elementami zieleni na terenie starówki.

Program “Zielona starówka” pozwoli na bardziej kompleksowe podejście do wkomponowywania zieleni w przestrzeń miejską.

– Chcemy przygotować program funkcjonalny w zakresie wkomponowania zieleni przy drogach i ciągach komunikacyjnych na terenie starówki. Pierwszy etap to identyfikacja tych dróg. Ten etap polega na wytyczeniu, w oparciu o spójne kryteria, miejsc, które można zazielenić. Prace będą prowadzone w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W kolejnym etapie przygotujemy katalog zieleni, która będzie organizowana wzdłuż konkretnych ciągów. Na końcu powstaną wytyczne dotyczące pielęgnacji tej zieleni – dodaje Paweł Gulewski.

Skład wspomnianego zespołu reprezentować będą przedstawiciele Biura Ogrodnika Miejskiego, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Jego praca rozpocznie się od przeprowadzenia analizy archiwalnych zdjęć, a także rozwiązań, jakie w tym zakresie wprowadziły inne miasta. Zespół ma liczyć się w tym zakresie również z głosem samych mieszkańców. Program “Zielona starówka” ma być odpowiedzią na ich potrzeby. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *