Bezpieczne wakacje z dzieckiem

Box2 Materiały partnera Wiadomości

Rozpoczął się okres wakacyjny, a wraz z nim urlopowe wyjazdy. Ten rok będzie wyjątkowy. Prawdopodobnie większość wczasowi­czów zdecyduje się na podróżo­wanie własnym autem, rezygnując ze środków zbiorowego transpor­tu. Warto przed dłuższą podróżą zwrócić uwagę nie tylko na zagro­żenia epidemiczne – ale także na zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie podróży na wyma­rzone wakacje.

Pełny bak paliwa, przekąski i do­bry humor to nie jedyne elementy wakacyjnego planu, które powinni­śmy wziąć pod uwagę. Absolutnym priorytetem powinno być zabez­pieczenie najmłodszych pasażerów na wypadek kolizji lub innego zda­rzenia drogowego. Podstawowym urządzeniem, które zabezpieczy nasze dziecko w aucie jest fotelik samochodowy.

– Należy pamiętać, że fotelik nie spełni swojej roli, jeżeli zosta­nie niepoprawnie przymocowany do auta, gdy dziecko nie będzie w nim prawidłowo zapięte i gdy nie spełnimy innych dodatkowych wy­mogów bezpieczeństwa. W trakcie kolizji drogowej wszystkie te czyn­niki mogą zaważyć na zdrowiu lub życiu naszego dziecka – przestrzega Marcin Chojnacki, współwłaściciel sklepu BoboWózki.

 Zgodnie z aktualnymi przepisa­mi prawnymi, stosowanie fotelików samochodowych jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci o wzroście poniżej 150 cm. Foteliki samocho­dowe muszą być używane do czasu, aż dziecko urośnie na tyle, by mo­gło używać trzypunktowych pasów samochodowych. W ciągu pierw­szych 12 lat dziecko powinno po­siadać trzy foteliki, dopasowane do aktualnego wzrostu i wagi. Pierw­szy fotelik samochodowy 0-13 kg obowiązuje od urodzenia dziecka do ok. 12. miesiąca życia. Po ukoń­czeniu 1. roku życia rodzice mogą zdecydować się na drugą kategorię fotelików 9-18 kg lub 9-25 kg. Ta­kich fotelików należy używać do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Występują wśród nich fote­liki obrotowe oraz RWF. Ostatnia kategoria to foteliki 15-36 kg, które mogą służyć dzieciom o wzroście od 105 cm do nawet 150 cm.

Nie wiesz, jak sprawdzić, czy fotelik Twojego dziecka jest pra­widłowo dobrany i zamontowany? Nowo otwarty w Toruniu sklep BoboWózki zainicjował akcję „Wa­kacyjna inspekcja fotelików”.

– Zapraszamy wszystkich rodzi­ców dbających o komfort i bezpie­czeństwo swoich dzieci do sklepu BoboWózki w Toruniu. Bezpłatnie sprawdzimy, czy fotelik jest po­prawnie zamontowany w aucie i czy został odpowiednio dobrany dla dziecka. Akcja dotyczy również fotelików, które nie były zakupione w naszym sklepie – wyjaśnia Mar­cin Chojnacki.

Akcja trwa od 1 lipca do 15 sierp­nia. Dodatkowo, z kuponem Bobo­Kupon można uzyskać 10% zniżki na dowolnie wybrany fotelik samo­chodowy.

ETAPY PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO PODRÓŻY:

1. Wybór i montaż fotelika. Pierw­szym etapem przygotowania dziecka do podróży jest wybranie odpowiedniego fotelika samocho­dowego i prawidłowe zamonto­wanie fotelika w aucie. Foteliki sa­mochodowe dla dzieci muszą być zgodne z aktualną normą europej­ską i-Size (R129) lub ECE R44-04. Warto też zwrócić uwagę, czy po­siadają dodatkowe badania, wyko­nane w niezależnych instytucjach konsumenckich takich, jak ADAC lub TestPlus. Istotne jest również odpowiednie dopasowanie foteli­ka do auta i prawidłowy montaż, zgodny z zaleceniami producen­ta. Najbezpieczniejsze miejsce na montaż fotelika w samochodzie to środkowe miejsce na tylnej kana­pie. W trakcie wypadku to właśnie na tym miejscu jest najmniejsza strefa zgniotu. Nie w każdym aucie jest jednak możliwe zamontowanie fotelika na tym miejscu. W związ­ku z tym kolejnym bezpiecznym rozwiązaniem jest miejsce za pa­sażerem lub za kierowcą. Najmniej wskazanym miejscem jest przedni fotel pasażera. W przypadku, gdy zdecydujemy wozić dziecko z przo­du – trzeba pamiętać o dezaktywa­cji poduszki powietrznej.

2. Dopasowanie dziecka do fotelika. Fotelik musi być dopasowany do wagi, wieku i wzrostu dziecka tak, aby zabezpieczał poszczególne czę­ści ciała na każdym etapie rozwoju. Pasy wewnętrzne fotelika 0-13kg, 9-18kg i 9-25kg powinny być moc­no naciągnięte i znajdować się, jak najbliżej ciała. W przypadku pa­sów dla starszych dzieci (foteliki 15-36kg) pas piersiowy powinien przebiegać przez środek ramienia, a biodrowy nie powinien zachodzić na brzuch dziecka. Głowa dziecka powinna znajdować się centralnie w zagłówku. W ostatniej fazie użyt­kowania może delikatnie wystawać ponad nagłówek, ale tylko do linii oczu i uszu. Na koniec nie zapo­minajmy o komforcie dziecka. W pierwszym foteliku 0-13 kg nachy­lenie oparcia powinno wynosić 40- 45 stopni, w drugim foteliku 30-40 stopni, a w ostatnim – znajdować się praktycznie w pozycji pionowej.

3. Pozostałe środki bezpieczeństwa. Najważniejsze dwa etapy przy­gotowania dziecka do podróży za nami. Teraz czas na pozostałe czynniki. Przede wszystkim warto pamiętać, żeby nie karmić dzieci w trakcie podróży – lepiej jest co 2 godziny zrobić krótką przerwę. Przed wyruszeniem należy usunąć z samochodu wszystkie niepo­trzebne i niezabezpieczone przed­mioty. Wszystkie rzeczy powinny być schowane w bagażniku lub w schowkach. W trakcie wypadku nawet małe przedmioty nabierają dużej siły. Dziecko powinno jechać samo na tylnej kanapie, a rodzice z przodu. To także zabezpieczenie na wypadek kolizji, aby rodzic nie uszkodził swoim ciężarem dziecka. Na koniec pamiętajmy o tym, że wszyscy pasażerowie muszą mieć zapięte pasy – łącznie ze zwierzę­tami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *