Budżet Torunia na 2021 r. Będą dodatkowe zadania do realizacji [LISTA]

Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Torunia radni przyjęli uchwały, dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 oraz w sprawie budżetu Torunia na rok 2021. Radni zdecydowali o przyjęciu do realizacji ponad 100 dodatkowych zadań na podstawie zgłaszanych wniosków. Znalazły się wśród nich m.in. budowa dodatkowych parkingów, remont pomieszczeń hufca ZHP czy dokończenie budowy toru speedrowerowego w Kaszczorku.

Przyszłoroczny budżet miejski został określony mianem “budżetu pandemicznego” i “budżetu przetrwania”.

Trudny rok przed nami. Obawiamy się o realizację dochodów, zwłaszcza dochodów z podatku PIT i podatku od nieruchomości – mówiła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta. – W tym roku wpłynęły 242 wnioski do budżetu. Niemal 55 proc. z nich znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu lub w autopoprawkach. Część wniosków nie mogła być zrealizowana, m.in. ze względu na finanse.

Po poprawkach, wprowadzonych do budżetu, wysokość deficytu na 2021 r. nie zmieniła się i w dalszym ciągu wynosi 42,5 mln zł.

Przygotowaliśmy taki projekt budżetu, który zapewnia jeden z najmniejszych deficytów w przeleczeniu na mieszkańca w porównaniu do innych samorządów – tłumaczyła Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Dodatkowe zadania, wpisane do budżetu na rok 2021 na podstawie zgłoszonych wniosków, to przede wszystkim:

 1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej oraz na tzw. Krowim Mostku.
 2. Zakup wyposażenia dla toruńskiej Straży Pożarnej.
 3. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, m.in. poprzez montaż dodatkowego oznakowania.
 4. Oświetlenie ulic Witosa i Kaliskiego.
 5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych, m.in. wykonanie lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z Prufferów.
 6. Rozbudowa parkingu przy ul. Inowrocławskiej i budowa dodatkowych parkingów przy ulicach Słonecznej i Łukasiewicza.
 7. Rezygnacja z budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Watzenrodego w zamian za budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Polnej, przejazdu rowerowego przez mostek nad Strugą i budowę wiaty rowerowej przy placu Daszyńskiego.
 8. Utwardzenie przejścia dla pieszych przy ulicach Wielki Rów/Inżynierska.
 9. Remont pomieszczeń hufca ZHP.
 10. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27.
 11. Dokończenie budowy toru speedrowerowego w Kaszczorku.
 12. Urządzanie dodatkowych terenów zieleni, m.in. w postaci parków kieszonkowych.
 13. Przygotowanie dokumentacji dla: rozbudowy terenu rekreacyjnego wokół Przedszkola nr 15, koncepcji dla centralnego placu zabaw, programu “Niepełnosprawni na starówce”, budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 13.
 14. Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 15. Program Adaptacja do Zmian Klimatu.
 16. Badanie próbek paleniskowych przez Eko-Patrol Toruń.

Łącznie w 2021 r. gmina miasta Toruń zamierza wydać na inwestycje prawie 240 mln zł. Radni podkreślali jednak, że przyszły rok budżetowy będzie jednym z najtrudniejszych w historii Torunia.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *