Budżet województwa na 2019 r. przyjęty. Przyszłościowy czy nierozwojowy?

Polecamy Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

1,1 mld zł po stronie dochodów, 1,12 mld zł po stronie wydatków i 20 mln zł deficytu – tak będzie wyglądać budżet województwa na 2019 r. Radni sejmiku nie byli zgodni. PiS głosował przeciwko uchwale budżetowej. Głosami Koalicji Obywatelskiej i PSL, które mają większość, plan dochodów i wydatków został zatwierdzony.

Marszałek Piotr Całbecki podczas prezentacji projektu budżetu województwa na 2019 r. podkreślał, że będzie on znacznie większy od tegorocznego i jest nastawiony na inwestycje. Wydatki na ten cel pochłoną blisko pół miliarda złotych.

– To dobry wynik, który oznacza, że nasz budżet „patrzy w przyszłość” – inwestycje pobudzają i generują wzrost gospodarczy na wiele lat, a związana z nimi modernizacja regionu pozostaje trwałym elementem pejzażu społecznego – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nieco inaczej projekt uchwały budżetowej oceniali radni z opozycyjnego klubu PiS. Wytknęli zarządowi województwa, że nie znalazły się w nim podwyżki dla pracowników urzędu marszałkowskiego czy pracowników instytucji kultury podlegających samorządowi województwa.

– To jest budżet, w którym kumulują się zadania, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego, które nie zostały zrealizowane w latach poprzednich – ocenia Michał Krzemkowski, radny sejmiku województwa z PiS. – Jest budżet nadęty, przede wszystkim trudny do realizacji.

W odpowiedzi na te zarzuty Całbecki odpowiedział, że województwa przygotowuje się do podwyżek wynagrodzeń w podległych instytucjach. Zapowiedział, że spotka się ze związkowcami z muzeów prowadzonych przez urząd marszałkowski i rozpocznie z nimi negocjacje dotyczące wysokości wynagrodzeń. Marszałek zauważył, że część przesunięć budżetowych była niezależna od urzędu, np. chodzi o inwestycje drogowe.

– Przetargi wygrały firmy, które niestety nie sprawdzają się na placu budowy, są opóźnienia – mówi Całbecki. – Te inwestycje wielokrotnie przeprojektowywano. Podstawowym problemem dla tych firm jest wzrost kosztów realizacji inwestycji. My nie możemy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zwiększać wydatków na realizację tych zadań. Wciąż trwają negocjacje, perturbacje formalno-prawne, no i to skutkuje opóźnieniami.

Całbecki podkreśla, że budżet województwa na 2019 r. jest nie tylko proinwestycyjny i przyszłościowy, ale także zrównoważony. – Dbamy o rozwój całego regionu, realizując inwestycje z RPO, zaspokajamy potrzeb rozległego województwa – mówi marszałek. – Na tle innych województw jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o dochody i wydatki. Bo wciąż nadrabiamy wiele zaległości.

Całbecki zwrócił uwagę, że z 16,5 proc. w 2006 r. bezrobocie w regionie spadło do 3,5 proc. – Cieniem kładzie się niski poziom płac w regionie – zauważył. – Jedyną metodą jest zwiększanie konkurencyjności przedsięwzięć. Trafia do nas jednak marginalna ilość inwestycji z zewnątrz.

Ostatecznie za uchwałą budżetową głosowali radni Koalicji Obywatelskiej i PSL. Przeciw był PiS.

Największą pozycją w inwestycjach planowanych na 2019 r. są te, które będą realizowane dzięki funduszom unijnym, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą stanowić aż jedną trzecią wydatków budżetowych.

Najwięcej, bo prawie 300 mln zł pochłonie budowa i  modernizacja dróg wojewódzkich. Wśród nich jest np. droga wojewódzka nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, nr 559 Lipno-granica województwa, nr 240 Chojnice-Świecie, nr 255 Pakość-Strzelno czy też nr 249 z przeprawą przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w powiecie toruńskim. W planach jest też budowa nowych chodników i dróg rowerowych wzdłuż tras wojewódzkich.

Inwestycje w zdrowie? W 2019 r. ma się zakończyć budowa nowego szpitala na toruńskich Bielanach. W pierwszym kwartale zostaną oddane do użytku nowy budynek główny oraz pawilon dla szpitalnej apteki i administracji. Z końcem przyszłego roku ma być gotowa siedziba oddziałów psychiatrycznych.

W połowie 2019 r. dobiec końca mają też prace w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Popiełuszki we Włocławku: remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów dla oddziałów i poradni rehabilitacyjnych, nowy oddział geriatryczny i administracja placówki. W przyszłym roku ma ruszyć także budowa nowego gmachu głównego. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa placówki będzie kosztować łącznie 170 mln zł.

Samorząd województwa będzie kontynuować projekty związane z cyfryzacją i e-administracją, które są realizowane wspólnie z 111 samorządami powiatowymi i gminnymi. W planach jest m.in.  rozbudowa i modernizacja geoportalu, powiązanie systemów informacji przestrzennej i elektronicznego obiegu dokumentów. Powstaną też platformy miejskie z modułami do prowadzenia konsultacji społecznych. Planowana jest też rozbudowa serwisu “Kultura w zasięgu”, czyli regionalnego portalu informacji kulturalnej. Ruszy też budowa e-systemu udostępniania dokumentacji medycznej.

Inwestycje nie ominą też oświaty. Przewidziano m.in. kontynuację modernizacji i rozbudowy obiektów, w których działają marszałkowskie ośrodki szkolno-wychowawcze. W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu powstanie pracownia nauki zawodu. W planach jest rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

Tagged