Potrzeba zrównoważonego rozwoju, czyli jak budować inteligentne miasta?

Rola koncepcji smart city w wyznaczaniu trendów w rozwoju miast jest niepodważalna. To właśnie ona wytycza kierunki i – co najważniejsze – jest gwarantem rozwoju z myślą o mieszkańcach i zaspokojeniu ich potrzeb. Budowanie “miast przyszłości” to proces długotrwały i wymaga spełnienia określonych kryteriów. Przede wszystkim zacząć trzeba od ustalenia podstaw, czyli czynników, w oparciu […]

Więcej

Miasta piętnastominutowe. Gdzie można ich szukać?

Jakość życia w danym mieście w dużej mierze zależy od tego, jaką drogę muszą przebyć mieszkańcy, by zyskać dostęp do podstawowych usług. W koncepcji smart city popularnym trendem są tzw. miasta piętnastominutowe, czyli takie, w których nie jest konieczne spędzanie w podróży długiego czasu, by załatwić swoje sprawy. Jak takie miasto wygląda w praktyce? Możliwość […]

Więcej

Transformacja cyfrowa, czyli jak wdrażać idee smart city

Technologia odgrywa kluczową rolę w rozwoju koncepcji smart city. To właśnie na niej oparte są główne założenia tej idei. Chodzi tu zarówno o przepływ informacji, jak i o dostęp do usług. Pewnych rozwiązań nie da się bowiem wprowadzić bez posiadania odpowiedniego zaplecza technologicznego. Nowości w tym zakresie trzeba jednak odpowiednio wprowadzić i zoptymalizować, by móc […]

Więcej

Transport w smart city. Samochodem, autobusem czy rowerem?

W dobie coraz większego rozlewania się miast, trudno wyobrazić sobie, by poruszać się po nich wyłącznie pieszo. Różnorodność dostępnych środków transportu daje możliwość wyboru, w jaki sposób będziemy się przemieszczać. Koncepcja Smart City podpowiada jednak, w którym kierunku powinniśmy dążyć, by transport był jak najbardziej efektywny. W miastach zachodniej Europy od kilku lat możemy zauważyć […]

Więcej

Rola ośrodków badawczych w rozwoju koncepcji Smart City

O czynnikach świadczących o tym, czy miasto można nazwać inteligentnym wspominaliśmy już w poprzednich publikacjach. Miasto to system, w którym każdy z elementów musi ze sobą współgrać. W tym, jaki sposób można to osiągnąć, kluczową rolę odgrywają ośrodki badawcze, będące motorem napędowym rozwoju.  To właśnie naukowcy odpowiadają za technologiczne nowinki i wskazują kierunki, w które […]

Więcej

Nowe osiedla w rozwoju Smart City. Jak zrównoważyć rozwój miasta?

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o inteligentnym rozwoju miast. I rzeczywiście, wiele europejskich ośrodków miejskich dąży do realizowania celów stawianych przez koncepcję Smart City. Inaczej jednak wygląda to w budowanych na nowo osiedlach, a inaczej – zwłaszcza w Europie – w przypadku cennych z historycznego punktu widzenia elementów miejskiej infrastruktury. Czy w obu […]

Więcej

Rola technologii w rozwoju inteligentnego społeczeństwa. Dlaczego szybki przepływ informacji jest ważny?

Koncepcja smart city obecnie wydaje się najlepszą, jeśli chodzi o perspektywy dla współczesnych miast. Jej założenia pozwalają na bezpośredni rozwój w najbardziej znaczących sektorach funkcjonowania miejskich ośrodków. Zrównoważony rozwój oznacza bowiem skupienie uwagi na najważniejszych kwestiach dotyczących m.in. życia, prowadzenia biznesu i ochrony środowiska w danym mieście. To wszystko nie mogłoby jednak się odbyć, gdyby […]

Więcej

Inteligentny wzrost, czyli dlaczego rozwój smart cities jest konieczny?

W ostatnich latach zauważalna jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę ludności w ośrodkach miejskich. Szacuje się, że za kilkadziesiąt lat ponad ⅔ ludzi na ziemi będzie mieszkało w miastach. W tym kontekście ważne jest, by zapewnić jak najlepszy rozwój terenów zurbanizowanych. Nieoceniona może tu okazać się koncepcja smart city, która może zapewnić odpowiednie warunki […]

Więcej

Smart governance a smart people. Jak miasta zachęcają do aktywności?

Koncepcja smart city w ostatnich latach staje się coraz popularniejsza. Trudno się temu dziwić, bo inteligentne miasta to w dużej mierze lepsze warunki życia. Dążenie do ich poprawy jest czymś zupełnie naturalnym, a smart city ma tu wiele do zaoferowania. By jednak móc wejść na wyższy poziom życia, potrzebnych jest kilka współistniejących ze sobą czynników. […]

Więcej

Internet Rzeczy i zagrożenia dla jego rozwoju

Jedną z podstaw rozwoju Smart City jest tzw. Internet of Things (IoT), czyli Internet Rzeczy. Proponowane przez niego rozwiązania w zamyśle mają ułatwić nam codzienne funkcjonowanie. Niektóre pomysły IoT wykorzystujemy we własnym domu, niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę. Wszystko ma jednak swoje ograniczenia, a idea Internetu Rzeczy jest jeszcze stosunkowo młoda. Dlatego na swojej […]

Więcej

Jak tworzy się miejską przestrzeń w Smart City?

Jedną z podstawowych cech Smart City jest użyteczność przestrzeni miejskiej, przekładająca się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Odpowiedni układ choćby w obrębie osiedli potrafi rozwiązać wiele problemów z jakimi nieraz muszą borykać się miasta. Jak projektować osiedla, by były miejscami jak najbardziej komfortowymi dla ich użytkowników – mieszkańców? Idea miasta zrównoważonego jest jedną z podstaw […]

Więcej

Zagrożenia dla rozwoju smart city. Czego brakuje polskim miastom?

O koncepcji smart city mówi się w Polsce coraz więcej. Czym innym jest jednak mówić, a czym innym ją wdrażać. Póki co na skandynawskie miasta możemy patrzeć z zazdrością i taki stan rzeczy raczej prędko się nie zmieni. Powodów jest wiele, jak chociażby zupełnie inne warunki, w jakich funkcjonują zagraniczne ośrodki miejskie. Co trzeba zmienić, […]

Więcej

Jak być smart, czyli dlaczego miasta można nazwać inteligentnymi

Koncepcja smart city w ostatnich latach zyskała na popularności. Wiele miast dąży do tego, by znaleźć się w gronie tych, które można nazwać inteligentnymi. Jak to osiągnąć? Naukowcy zdefiniowali czynniki charakteryzujące smart cities. Dzięki temu wiadomo, do czego dążyć i w jaki sposób wytyczać nowe trendy. Jakie muszą być smart cities? Inteligentne miasto to przede […]

Więcej

Inwestycje w Smart City, czyli jak uczynić miasto przyjaznym dla ludzi

Koncepcja Smart City zakłada zrównoważony rozwój miast. Taki proces nie mógłby nastąpić, gdyby nie różnego rodzaju inwestycje, popychające miasta właśnie w kierunku Smart. Zatem jednym z ich podstawowych zadań powinno być właśnie przyciąganie inwestycji. To umożliwia wypełnianie podstawowych zadań inteligentnych miast. Z jednej strony poprawia komfort życia mieszkańców, a z drugiej sprzyja proekologicznym postawom i […]

Więcej

Jak dba się o środowisko w smart cities?

Nasza przyszłość w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób będziemy traktować własną planetę. A o środowisko można zadbać nie tylko na wielką skalę, ale i we własnych domach. Drogę ku poprawie jakości naszego otoczenia wytycza koncepcja Smart City, która w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Jak w inteligentnych miastach dba się o środowisko? […]

Więcej

Inteligentne domy w Smart City. Czym się charakteryzują?

Życie w inteligentnych miastach musi być oparte o wiele aspektów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zmieniają się nawyki i przyzwyczajenia. Przykładem tego jest to, w jaki sposób wykorzystujemy nowe możliwości we własnym domu. Automatyzacja coraz częściej wkrada się do naszych czterech ścian, upraszczając codzienne czynności. Jak funkcjonują inteligentne domy? Koncepcja Smart City sprzyja wdrażaniu inteligentnych rozwiązań […]

Więcej

Sport w Smart Cities. Od siłowni zewnętrznych po inteligentne stadiony

Koncepcja Smart City obecnie jest czymś więcej niż tylko ideą. Największe miasta dążą do tego, by móc mówić o sobie smart. Do tego potrzeba jednak czynników. Inteligentne miasta wchodzą na wyższy poziom urbanizacji, łącząc ze sobą nowoczesność z użytecznością. Jakość życia mieszkańców jest tu nie bez znaczenia. Inteligentny rozwój zapewnia im to, czego potrzebują, wliczając […]

Więcej

Biznes w smart city, czyli jak nakręcić spiralę zysków

Smart city to przynosząca korzyści sieć powiązań pomiędzy obywatelami, a samorządem, ale nie tylko. Niemniej istotny w tej układance jest czynnik biznesowy, bez którego inteligentne miasta nie mogłyby się rozwijać. Po pierwsze, to właśnie biznes daje narzędzia, dzięki którym można wdrażać w życie smart rozwiązania. Istotne w rozwoju inteligentnych miast są biznesowe innowacje, przejawiające się […]

Więcej

Problemy społeczne, a smart city

Diagnozowanie oraz inwentaryzowanie problemów społecznych to jedno z najważniejszych zadań władz w inteligentnych miastach. Niwelowanie negatywnych społecznie zjawisk bowiem jest integralnym elementem strategii stałego podnoszenia jakości życia jednostek i społeczności. Wdrażane w duchu smart city rozwiązania pozwalają m.in. walczyć z bezdomnością, ubóstwem, bezrobociem, głodem czy przestępczością. Sprawdzamy, w jaki sposób. Bardzo istotnym aspektem koncepcji smart […]

Więcej

Tu się dobrze mieszka. Czym charakteryzują się inteligentne osiedla?

Termin inteligentne miasta stał się już na tyle powszechny w użyciu, że zdążyliśmy się z nim oswoić. Dużo rzadziej jednak mówi się o inteligentnych osiedlach, a szkoda – bo zaczynają one wkraczać do polskiej rzeczywistości. Ich cechą charakterystyczną jest spójny system zarządzania, wykorzystujący nowoczesne technologie i zieloną energię oraz nakierowanie na pełnienie dodatkowych funkcji – […]

Więcej