Inteligentny marketing w smart city. Co warto wiedzieć?

Miasta coraz częściej wykorzystują ideę smart w swoich działaniach marketingowych. Na tym gruncie wykształciła się koncepcja smart marketingu, wykorzystująca nowoczesne technologie i koncepcję zrównoważonego rozwoju. Inteligentny marketing pozwala nie tylko zwiększyć atrakcyjność miasta, ale także wzmocnić (lub stworzyć) jego przewagę konkurencyjną w regionie, a także zaspokoić potrzeby różnych grup konsumentów. Marketing terytorialny inaczej nazywany jest […]

Więcej

Smart city, czyli miasto zrównoważone. Co to oznacza w praktyce?

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich i transportu miejskiego to jedna z najważniejszych cech miast przyszłości. Harmonijne łączenie środowiska zurbanizowanego ze środowiskiem przyrodniczym przyczynia się nie tylko do wzrostu jakości życia mieszkańców, ale także dobrobytu samego miasta. Niełatwo osiągnąć taki efekt, choć zgodnie z najnowszym rankingiem Arcadis Toruń w kategoriach zrównoważenia jest jednym z najlepszych miast do […]

Więcej

To nie musi być drogie. Jak finansować rozwiązania smart city?

Rozwiązania technologiczne nie muszą być dużym obciążeniem dla budżetów miejskich. Samorządy mają do dyspozycji kilka modelów finansowania smart rozwiązań, m.in. partnerstwo publiczno-prywatne czy model typu success fee. Dodatkowo, istotnym wsparciem finansowym są dofinansowania rządowe i unijne, jak chociażby dotacje na realizację projektów, udzielane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Nie da się ukryć, że jedną z […]

Więcej

Bezpieczne smart city, czyli jakie?

Kluczowym czynnikiem, klasyfikującym miasto jako smart city, jest odpowiadanie na potrzeby społeczne, ekonomiczne i ekologiczne ludzi. Nasuwa się jednak pytanie: czy tylko? Eksperci wskazują, że wprowadzanie nowych technologii i dążenie do zrównoważonego rozwoju jednostek miejskich nie może odbywać się w oderwaniu od zagadnień bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w smart city rozpatrywane jest praktycznie we wszystkich obszarach jego […]

Więcej

Normy i certyfikacje, czyli jak zmierzyć smart city

Nowoczesne miasta aspirują do bycia smart i z każdym rokiem wdrażają kolejne inteligentne rozwiązania. To nie tylko cyfryzacja urzędów czy usieciowienie transportu publicznego, ale także optymalizowanie wydajności procesów i oszczędzanie energii. Kiedy jednak możemy powiedzieć, że miasto jest smart? Wtedy, gdy będzie realizować wszystkie wymienione rozwiązania czy może wystarczy, że wdroży jedno  nich? Jak ocenić, […]

Więcej

Gospodarowanie odpadami w smart city. Na czym polega?

Śmietniki na kartę, wyposażone w sensory temperatury i ruchu oraz panele fotowoltaiczne? To nie science fiction. Tego typu rozwiązania już niedługo staną się normą, a obecnie ich funkcjonowanie jest jednym z wielu symptomów transformacji miasta w nowoczesną jednostkę smart city. Sprawdzamy, czym jeszcze charakteryzuje się gospodarka odpadami w inteligentnych miastach. Gospodarowanie odpadami przechodzi dziś prawdziwą […]

Więcej

Inteligentne miasta a COVID-19. Jak smart city walczą z pandemią?

Minął już ponad rok, odkąd epidemia koronawirusa dotarła od Polski. Okres pandemii wywrócił wszystko do góry nogami i zmusił miejskie samorządy do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Okazuje się, że techniki i technologie smart city – niejednokrotnie bazujące na ideach bezprzewodowych i łączności internetowej – doskonale sprawdziły się jako narzędzia walki z konsekwencjami COVID-19. Smart city […]

Więcej

Sharing smart city, czyli ekonomia współdzielenia w inteligentnych miastach

Miasta są obecnie najbardziej sprzyjającym środowiskiem do rozwoju sharing economy. Dzielenie się dobrami przynosi nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także gospodarcze i środowiskowe. Pozwala m.in. efektywniej wykorzystywać zasoby naturalne. Współpraca na rzecz lokalnego środowiska to także jeden z warunków zbudowania inteligentnego społeczeństwa. Rozwiązań z zakresu sharing economy nie może zatem zabraknąć we współczesnych smart cities. […]

Więcej

Smart city. Przykłady najinteligentniejszych miast na świecie i w Polsce

Ocena miasta pod względem efektywności w realizacji założeń koncepcji smart city nie jest łatwa z prostej przyczyny. Naukowcy muszą wziąć pod uwagę mnogość czynników, z których niektóre wzajemnie się warunkują, a ocenę dostosować do ogólnej sytuacji ekonomiczno-społeczno-gospodarczej kraju. Zdaniem badaczy najinteligentniejsze miasta na świecie to Londyn, Nowy Jork i Paryż, a w Polsce – Warszawa […]

Więcej

Światło na żądanie, czyli zarządzanie oświetleniem w smart city

Aspekty budowy, funkcjonowania i zarządzania miast przechodzą od kilku lat wyraźną transformację w skali globalnej. Jednostki miejskie zwracają się w kierunku koncepcji smart city, wdrażając coraz więcej inteligentnych rozwiązań, począwszy od transportu, poprzez energetykę, budownictwo, administrację i ekologię, aż do sposobów komunikowania się z mieszkańcami. Wiemy już, że smart city jest miastem zielonym i energooszczędnym. […]

Więcej

Potencjalne przeszkody w procesie budowania inteligentnego miasta

Nie sposób zaprzeczyć szeregu korzyściom, płynącym z wdrażania koncepcji smart city. Same chęci jednak nie wystarczą, a na drodze ku idei smart czeka wiele trudności i, nierzadko, zamkniętych drzwi. Badacze tematu wśród najpoważniejszych barier w realizacji inteligentnych rozwiązań wymieniają niedostateczne finanse, ryzyko polityczne, opór przed nowym i brak świadomości mieszkańców, a także nieefektywne rozwiązania organizacyjno-prawne. […]

Więcej

Jak mądrze zarządzać wodą w mieście? Smart city ma odpowiedź

Postępująca urbanizacja i metropolizacja stawia przed miejskimi przedsiębiorstwami wodociągowymi duże wyzwania. To z jednej strony rosnące wymagania, dotyczące jakości oczyszczania wody i stopnia oczyszczania ścieków, a z drugiej konieczność ciągłej optymalizacji procesów zarządzania. W odpowiedzi na wyzwania współczesności, po raz kolejny, przychodzą rozwiązania w duchu smart city. Przyjrzyjmy się im bliżej. Woda słodka stanowi zaledwie […]

Więcej

Smart city w walce ze zmianami klimatu

Smart city jako miasto przyszłości powinno być odporne na różnorodne kryzysy, dotykające współczesne jednostki miejskie. Chodzi nie tylko o ubóstwo, przestępczość czy bezrobocie, ale także degradację środowiska i zmiany klimatu. Wykorzystanie koncepcji smart city może stać się jednym ze sposobów większego i skuteczniejszego zaangażowania miast w działania na rzecz klimatu. Miasta przyszłości muszą podejmować działania […]

Więcej

Inteligentne nie tylko miasto. Koncepcja smart village

Zrównoważony transport lokalny, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, dbanie o środowisko naturalne, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego, dostęp do e-usług i wykorzystywane nowoczesnych technologii do poprawy jakości życia… Brzmi, jak opis idei smart city? Tak, ale nie każdy wie, że taką definicję równie dobrze można by zastosować do opisu koncepcji smart village. Czym są zatem inteligentne wioski? Smart […]

Więcej

Slow city a smart city. Czy hybryda obu koncepcji jest możliwa?

Smart i slow nie muszą się wykluczać, wręcz przeciwnie. Okazuje się, że mają wiele cech wspólnych, które można wykorzystać do połączenia obu koncepcji. Miasto inteligentne w duchu slow dążyłoby do poprawy jakości życia mieszkańców przy poszanowaniu środowiska i kapitału kulturowego. Siłą takiego miasta byłoby promowanie lokalnych wartości, używając do tego nowoczesnych technologii. Idea Cittaslow narodziła […]

Więcej

IoT w smart city. Czym jest Internet Rzeczy?

Dziś już nikogo nie dziwi głosowe włączanie światła w domu czy sterowanie temperaturą w mieszkaniu z poziomu smartphona. Jest to możliwe dzięki dynamicznemu rozwijaniu koncepcji Internetu Rzeczy, czyli przedmiotów łączących się bezprzewodowo z Internetem. IoT to jeden z fundamentów, na których opierają się współczesne smart city. Rozwój technologiczny miast nie byłby bez niego możliwy. Nie […]

Więcej

Smart obywatele, czyli hackerzy danych. Jaka jest ich rola w inteligentnym mieście?

Wiemy już, że rozwiązania smart city związane są z komunikacją, środowiskiem, zdrowiem, pracą, a także czasem, bezpieczeństwem i kosztami życia. Składają się na nie takie obszary, jak mikromobilność, inteligentne zarządzanie ruchem miejskim, platformy miejskie, aplikacja e-zdrowia czy optymalizowanie zużycia energii. W gąszczu informacji łatwo jednak zapomnieć o czynniku, bez którego żadne inteligentne miasto nie miałoby […]

Więcej

Smart city, czyli miasta bez korków i problemów z parkowaniem

Niedostateczna liczba miejsc parkingowych i niekończące się korki to bolączki kierowców w większości miast Polski. Toruń także nie jest od nich wolny. Rozwiązania smart city pozwalają jednak skutecznie z nimi walczyć. To m.in. zintegrowane systemy kamer, sensorów i narzędzi analitycznych. Inteligentne systemy zarządzania transportem nie tylko poprawiają komfort życia mieszkańców, ale także pozytywnie wpływają na […]

Więcej

Zdrowie w smart city. Czym są inteligentne usługi zdrowotne?

Smart city, miasta przyszłości, obejmują wszystkie dziedziny funkcjonowania jednostek miejskich. To m.in. smart living, czyli rozwiązania zwiększające komfort życia mieszkańców. Zaliczamy do nich chociażby usługi zdrowotne. Okazuje, że także zdrowie może być smart. Stosowanie inteligentnych rozwiązań w tym aspekcie m.in. usprawnia opiekę nad pacjentem i poprawia efektywność leczenia chorób  przewlekłych. System opieki zdrowotnej w smart […]

Więcej

Czy turystyka może być inteligentna? Koncepcja smart tourism

Idea smart city obejmuje niemal każdą dziedzinę życia w mieście, począwszy od miejskiego transportu, poprzez edukację, usługi publiczne, infrastrukturę, a na smart rozwiązaniach w gospodarstwach domowych skończywszy. Okazuje się, że rozwiązania smart z powodzeniem można wdrażać także w turystyce. Przykładem wykorzystywania smart rozwiązań w sektorze turystycznym jest Toruń – jedno z najchętniej odwiedzanych miast w […]

Więcej