Cesja praw do mieszkania

Box2 Materiały partnera Wiadomości

Cesja praw inaczej nazywana cesją wierzytelności to termin często spotykany przy sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego. Ten rodzaj transakcji zawiązuje się m.in. w przypadku, gdy mieszkania w inwestycji są wykupione, a ta nadal znajduje się na etapie budowy. Co dokładnie oznacza cesja praw do mieszkania?

Kiedy potrzebna jest cesja praw do mieszkania?

 Polsce zainteresowanie mieszkaniami z rynku pierwotnego jest bardzo duże. To, dlatego wpisując w wyszukiwarkę frazę deweloperzy Toruń, często spotykamy się z mieszkaniami w jeszcze budowanych budynkach. Termin ich oddania jest zaplanowany za pół roku, rok, a nawet dwa lata. Mimo tak długiego terminu oczekiwania decydujemy się je kupić i poczekać na odbiór kluczy. Zakup mieszkania w takiej inwestycji może się jednak wiązać, z tym że umowa zostanie zawarta, zanim zostanie ustanowiona odrębna własność lokalu i będzie ona mogła zostać przeniesiona na nabywcę. Cesji praw mieszkania dokonuje się również, jeśli chce się przenieść własność nieruchomości po wcześniejszym wpisaniu do księgi wieczystej, a przed dokonaniem w niej zmiany danych jej właściciela.

Cesja praw z umowy deweloperskiej

Cesji prawa często dokonuje się w przypadku transakcji zawieranej z firmą deweloperską. Aby zrozumieć istotę cesji, warto rozróżniać strony będące jej uczestnikami. Pierwszą jest cedent, czyli zbywca wierzytelności, który przenosi swoje prawa i obowiązki. Drugą jest cesjonariusz, czyli osoba nabywająca wierzytelność i uprawniona (od momentu podpisania cesji) do żądania określonych świadczeń. W przypadku cesji z umowy deweloperskiej mówmy też o dłużniku – jest nim deweloper zobowiązany do przeniesienia praw własności do mieszkania.

Mówiąc prościej, cesja wierzytelności przyjmuje formę umowy, w której deweloper zobowiązuje się dostarczyć mieszkanie w określonym terminie i przenieść prawo jego własności na cesjonariusza (nabywcę). W czasie trwania cesji cesjonariusz nie jest właścicielem (zarówno w sensie prawnym, jak i faktycznym) nieruchomości, ponieważ ta często jeszcze nie powstała. Cesja „obiecuje” jednak, że jak tylko ta zostanie wybudowana, to deweloper jest zobowiązany do wyodrębnienia samodzielnego lokalu i przeniesienia na niego własności.

Jak zawrzeć cesję praw do mieszkania?

O tym, czy zawarcie cesji będzie możliwe, mówi umowa deweloperska. Większość z nich nie wyraża zgody na jej dokonanie. Wynika to z tego, że firmy deweloperskie obawiają się agresywnego inwestowania na bazie spekulacji i dźwigi finansowania. Niektórzy deweloperzy dopuszczają cesje i uzależniają ją jednak od swojej zgody.

Co oznacza cesja praw?

Mimo że przez inwestorów cesja praw do mieszkania to pożądane rozwiązanie, pozwalające zarobić na spekulacjach, to muszą oni pamiętać o wynikających z tego utrudnieniach. Należy pamiętać, że cesja dotyczy nie tylko prawa właściciela, ale i obowiązków wynikających z umowy. Cesjonariusz wchodzi w stosunek prawny, w którym wcześniej pozostawał cedent. Obowiązują go więc wszystkie zapisy dotyczące terminu oddania inwestycji, kar umownych, ewentualnej zmiany ceny lokalu czy trybu i terminy płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *