Chcemy odepchnąć zmorę bezrobocia. Rząd przeznacza na pakiet osłonowy ponad 200 mld zł

Box2 Wiadomości
Gastronomia to jeden z sektorów gospodarki, który już odczuwa negatywne skutki epidemii koronawirusa. Fot. Łukasz Piecyk

Prezydent Andrzej Duda apelowało ostrożność i odpowiedzialność, a także o ochronę personelu medycznego. Zaznaczył, że sytuacja będzie się pogarszać i nie ma wątpliwości, że koronawirus uderzy w gospodarkę. W związku z tym na szczeblu rządowym został przygotowany specjalny pakiet osłonowy, obejmujący wsparcie dla pracowników, przedsiębiorców, służby zdrowia, inwestorów i całego systemu finansowego.

Rząd przyznał, że w obecnej sytuacji brakuje środków ochrony osobistej.

Poszukujemy ich w tej chwili wszędzie na świecie, gdzie się tylko da. Jest to trudna sytuacja. Wiele placówek zgłasza niedobory – informuje prezydent Andrzej Duda.

Polski rząd ma zwrócić się w tej kwestii o pomoc do Chin. Jednocześnie prezydent zapewnił, że władza robi wszystko, co w jej mocy, aby wyjść z kryzysu obronną ręką.

Od kilku tygodni budzimy się co rano z niepokojem. W takim czasie niezwykle ważne jest, aby z jednej strony dbać o zdrowie publiczne, a z drugiej o zdrowie gospodarki. Dzisiaj potrzebujemy nadziei na lepsze jutro. Potrzebujemy natychmiastowych działań prawnych, finansowych, inwestycyjnych, gospodarczych – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Negatywne skutki koronawirusa wymagają działań amortyzacyjnych. W związku z tym rząd opracował plan, który będzie odpowiedzią na kryzys, związany z koronawirusem. Na realizację pakietu osłonowego rząd przeznaczył 212 mld zł. Środki zostaną podzielone w ramach pięciu filarów osłonowych. Pierwszym z nich jest filar ochrony dla pracowników i zabezpieczenia ich miejsc pracy. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria o spadku obrotów i strat finansowych rząd zaproponował pokrycie 40 proc. średniego wynagrodzenia pracowniczego. Drugie 40 proc. pokrywa pracodawca.

Dzięki temu parę milionów osób będzie bezpieczniejszych na rynku pracy. Chcemy odepchnąć zmorę bezrobocia i ochronić rynek pracy – przekonuje premier Mateusz Morawiecki.

Bufor został przygotowany także dla osób, będących na samozatrudnieniu lub umowach o dzieło czy umowach zleceniu. Chodzi o wypłatę środków z budżetu państwa w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Istnieje również możliwość przedłużenia zasiłków opiekuńczych dla rodziców, którzy będą musieli pozostać w domu ze swoimi dziećmi poniżej 8. roku życia. Wypracowane zostało także porozumienie z sektorem bankowym. Możliwe będzie odroczenie spłat rat kredytu oraz odformalizowanie tego procesu. Premier mówił także o ustawie antylichwiarskiej i walce z nieuczciwymi podwyżkami cen.

Drugi duży filar to filar dla przedsiębiorców. Mogą oni liczyć na szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i związanym z płynnością finansową. Chodzi m.in. o gwarancje kredytowe, mikropożyczki do 5 tys. zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego i spedycji. Rozwiązania są efektem współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, Bankiem Gospodarstwa Krajowego czy Agencją Rozwoju Przemysłu.

Kolejny filar osłonowy będzie dotyczył służby zdrowia. Wsparcie w wysokości 7.5 mld zł zostanie przeznaczone dla szpitali zakaźnych, m.in. na zakup materiałów ochronnych i aparatury medycznej, niezbędnej w walce z koronawirusem.

Czwarty filar to zabezpieczenie funkcjonowania całego systemu finansowego, czyli środków, depozytów, lokat, wpłat i wypłat. W porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego i Ministrem Finansów rząd zaproponował pakiet kapitałowy, mający służyć zabezpieczeniu depozytów finansowych.

Piąty filar to filar inwestycji publicznych.

W sytuacji kryzysu i znaczącego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, inwestycje prywatne prowadzone są w dużo mniejszym zakresie. Chcemy w to miejsce zastosować klasyczny impuls inwestycyjny. Budujemy fundusz, który będzie opiewał na kwotę minimum 30 mld zł – tłumaczy premier Morawiecki.

Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie wydatków, drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół, transformację energetyczną, ochronę środowiska oraz na przebudowę infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, kolejowej, drogowej.

Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który zaproponował tak kompleksową odpowiedź na zagrożenia społeczno-gospodarcze – podsumował premier Morawiecki.

1 thought on “Chcemy odepchnąć zmorę bezrobocia. Rząd przeznacza na pakiet osłonowy ponad 200 mld zł

  1. Niestety, ale Rząd głownie myśli o osobach zatrudnionych na umowę o pracę.
    Propozycje odroczenia wpłat na ZUS dla mikroprzedsiębiorców nic nie dają, bo i tak je trzeba zapłacić, więc tylko się skumulują w kolejnym miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *