Chodniki należy sprzątać – to obowiązek właścicieli nieruchomości

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Wydział Gospodarki Komunalnej przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek sprzątania chodników z rożnych rodzajów zanieczyszczeń, w tym także z liści.

Do utrzymania czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości są zobowiązani właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Wynika to między innymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta Torunia, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Do obowiązków tych należy m.in. oczyszczanie chodników z powstałych zanieczyszczeń. Jesienią szczególnie dotyczy to zalegających na nich liści. Powodują one, że chodniki stają się śliskie, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pieszych – wyjaśnia Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

Ci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, mogą zostać ukarani mandatem karnym przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Dodatkowo osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu na skutek zaniedbań właścicieli nieruchomości, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania na drodze cywilnej.

Właściciel posesji lub domu jest odpowiedzialny za część chodnika, która graniczy z posesją. W przypadku działki narożnej, chodnik powinien być oczyszczony po obu stronach narożnika, wzdłuż linii własności. Chodniki powinny być utrzymane w czystości przez cały rok, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy z nich korzystają.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *