Co dalej z domem Grossówny? Rozbiórka została wstrzymana, ale prace rozpoczęto [AKTUALIZACJA]

Box1 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

“Nie żegnamy się z domem Grossówny”, informowało 14 marca toruńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. TONZ wystosował wniosek o wpis obiektu do rejestru zabytków, więc zgodnie z prawem rozbiórka powinna zostać natychmiast wstrzymana. Ekipa rozbiórkowa rankiem 15 marca rozpoczęła jednak rozbieranie dachu. Prace wstrzymano dopiero po kilku godzinach.

Przypominamy, że dom przy ul. PCK, w którym młodość spędziła przedwojenna aktorka Helena Grossówna, został przeznaczony do rozbiórki. Zgodził się na to Miejski Konserwator Zabytów, a Urząd Miasta Torunia podkreślał, że stan techniczny budynku stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia. Stopień zniszczeń określono na 80 proc. W tym miejscu ma stanąć blok z lokalami usługowymi i parkingiem. Pomysł wyburzenia domu Heleny Grossówny poruszył opinię publiczną i spotkał się z gwałtownym sprzeciwem aktywistów i polityków. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus proponowała m.in. utworzenie w tym miejscu Muzeum Kina Przedwojennego.

Toruński oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zaplanował na niedzielę 14 marca pod domem Grossówny symboliczne pożegnanie. Okazało się jednak, że pożegnania – na razie – nie będzie.

Nie żegnamy się z domem Grossówny – mówiła w minioną niedzielę Anna Zglińska, prezes Zarządu TONZ w Toruniu. – Dotarły do nas słuchy, że Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zainteresowany kupnem domu Grossówny. W związku z tym wysłaliśmy przez ePUAP wniosek o wpis budynku przy ul. PCK 30 do rejestru zabytków .

TONZ tłumaczy, że rozpoczęcie procedury wpisu do rejestru zabytków nieruchomych przerywa prace budowlane i rozbiórkowe, mogące naruszyć strukturę obiektu do momentu rozstrzygnięcia wniosku przez stosowny organ. Sambor Gawiński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, rzeczywiście przygotował decyzję o wstrzymaniu rozbiórki w związku z wystosowanym wnioskiem. Ekipa rozbiórkowa rozpoczęła jednak swoje prace rankiem 15 marca i początkowo nie przerwała ich nawet po dostarczeniu na miejsce decyzji o wstrzymaniu rozbiórki, a kierownik budowy odmówił przyjęcia decyzji. Na miejscu pojawiła się policja. Ostatecznie prace wyburzeniowe wstrzymano po kilku godzinach. Do tego czasu robotnicy zdążyli już jednak rozebrać część dachu.

– Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konsekwencjach, na razie badamy wszystkie okoliczności zdarzenia – informuje podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy KMP Toruń.

TONZ podniósł w sprawie jeszcze jeden wątek, tłumacząc, że zgodnie z MPZP na działce przy ul. PCK 30 nie może powstać parking. Plan miejscowy, zdaniem TONZ, nakazuje bowiem odtworzenie każdego budynku historycznego, zlokalizowanego na tym terenie, w zbliżonej kubaturze i konstrukcji. Budynek mógłby zatem zostać zburzony, ale musiałby być odtworzony.

– To błędna interpretacja zapisów uchwały – wyjaśnia Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta miasta Torunia. – Uchwała uwzględnia możliwość rozbiórki bez obowiązku odbudowywania budynku. Może on zostać zastąpiony innym obiektem, np. jak w tym wypadku – parkingiem.

Wydaje się zatem, że jedynym ratunkiem dla obiektu jest wpisanie go do rejestru zabytków. Jaką decyzję podejmie wojewódzki konserwator? Do sprawy będziemy wracać.

Tagged

4 thoughts on “Co dalej z domem Grossówny? Rozbiórka została wstrzymana, ale prace rozpoczęto [AKTUALIZACJA]

 1. Ciekawe, że “jej” interpretacja jest szkodliwa dla spuścizny historycznej i naszej pamięci zbiorowej.
  Po niej raczej, Annie Kulbickiej-Tondel, nie będą chcieli zachować pamięci historycznej torunianie, w przeciwieństwie do Heleny Grossòwny.

 2. 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  a) dla oznaczonych na rysunku planu obiektów o wartości historyczno-kulturowej:
  – obowiązek uzgodnienia z właściwym urzędem ochrony zabytków robót budowlanych związanych z
  tymi obiektami (także ich ew. rozbiórki lub wymiany),
  – nakaz zachowania typu i formy zabudowy istniejących kamienic (budynków o konstrukcji masywnej
  murowanej) usytuowanych w pierzejach wzdłuż przyległej do danego terenu drogi,
  – możliwość przebudowy, rozbudowy lub wymiany pozostałych w/w obiektów (w tym o konstrukcji
  szkieletowej), będących w złym stanie technicznym – przy zachowaniu wymogów, o których mowa w
  pkt 6 oraz zachowaniu: szerokości budynku (patrząc od frontu działki) z dopuszczeniem tolerancji +/-
  20%, liczby kondygnacji nadziemnych, kolorystyki, materiału, podziałów i detalu elewacji (układ
  szkieletowy), rozmieszczenia, proporcji otworów i ich podziałów, formy dachu, układu kalenicy,
  pochylenia połaci oraz pokrycia (materiał i kolor)

 3. Dziękuję.
  Parking jest więc podobnym “obiektem” jak ten dom?
  Zwłaszcza budynkiem szkieletowym, z kondygnacjami, otworami(na okna i drzwi)?
  Już wierzę, obywatelce Annie Kulbickiej-Tonder, w ewentualną możliwość “zastąpienia innym obiektem” Ratusza toruńskiego, czy magistratu, w formie płaskiego parkingu.
  Wierzę natomiast, nawet prosto, w możliwość “zastąpienia innym obiektem”-”w tym wypadku”-innym pracownikiem.
  NIE PARKINGIEM.
  Chociaż…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *