Cyfryzacja to rewolucja. V Forum Rozwoju Miast i Regionów

Box2 Fotogalerie Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

W środę 4 grudnia w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja V Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Tematem spotkania był rozwój usług z zakresu e-administracji. Celem konferencji była odpowiedź na pytania czym jest cyfryzacja, jaką rolę pełni w administracji publicznej oraz jakie problemy jej towarzyszą.

Na V Forum Rozwoju Miast i Regionów w Województwie Kujawsko-Pomorskim obecni byli m.in. wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, prof. dr hab. Daniela Szymańska z UMK w Toruniu, dyr. Departamentu Cyfryzacji z Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Kozłowski oraz przewodniczący stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” Michał Korolko. Prelegenci podejmowali dyskusję na temat znaczenia cyfryzacji w administracji publicznej oraz prezentowali rozwiązania z zakresu usług cyfrowych, wprowadzane w samorządach terytorialnych. Na koniec omówiony został stan realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cyfryzacja z jednej strony jest wyzwaniem, a z drugiej stwarza ogromne szanse. Wielcy gracze na arenie międzynarodowej już to zrozumieli i włączają się w cyfryzację na wszelkich stopniach rozwoju działalności społeczno-gospodarczej – tłumaczy prof. Daniela Szymańska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Cyfryzacja w miastach wymaga nie tylko czasu, ale także nakładów finansowych i edukacji. Prof. Daniela Szymańska zaznacza, że edukacja w tym zakresie powinna rozpocząć się już na etapie nauki szkolnej. Można ją kontynuować do późnej starości, m.in. na Uniwersytetach Trzeciego Wieku i w ramach samokształcenia. Niedostateczna edukacja może sprawić, że cyfryzacja stanie się zagrożeniem. Może zostać wówczas wykorzystana do cyberataków czy destabilizacji gospodarki.

Cyfryzacja to rewolucja. Jest zjawiskiem globalnym. Jeśli nie wsiądzie się do tego pociągu, to on odjedzie. W każdym zakątku świata mamy elementy cyfryzacji, nawet w tych najbiedniejszych krajach – dodaje prof. Szymańska.

Zasadniczym celem cyfryzacji w administracji publicznej jest usprawnienie funkcjonowania urzędów. Można to osiągnąć m.in. poprzez wdrażanie zasady jeden do jednego. Polega ona na tym, że klient składa w urzędzie dokument tylko jeden raz. Potem funkcjonuje on już w przestrzeni cyfrowej i nie ma potrzeby go dublować. Niestety, wprowadzanie usprawnień cyfryzacyjnych nie jest prostym zadaniem. Zdaniem wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego, dużym problemem jest brak współpracy w codziennej praktyce.

Jest wiele do zrobienia i mam nadzieję, że ta konferencja zdefiniuje problemy, które musimy w najbliższym czasie rozwiązać – wyjaśnia. – Nie możemy odwracać oczu od tego, że postęp procesów cyfryzacyjnych w całej Polsce nie jest na najwyższym poziomie.

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski tłumaczy, że bez współpracy nie będzie dostępu do wszystkich danych w systemie e-administracji, co spowoduje powstawanie dziur cyfryzacyjnych. Takich zjawisk należy unikać i zacieśniać działania na szczeblach samorządowych. W tym celu wdrażane są różnorodne projekty, m.in. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, która ma na celu stworzenie systemu informacji przestrzennej.

Jesteśmy przygotowani, aby procesy cyfryzacyjne realizować w standardzie europejskim – podkreśla wicemarszałek.

Bez współpracy powodzenie tych procesów nie będzie jednak możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *