Czy będą korekty w budżecie i prognozie wieloletniej? Radni zajmą się tym w czwartek

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

O zmianach w tegorocznym budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 będą decydować radni na posiedzeniu rady, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 21 października.

Zmiany w budżecie na ten rok związane są w dużej mierze z oświatą i faktem, że każdy rok szkolny jest na nowo organizowany we wrześniu.

W roku szkolnym 2021/2022 zwiększenie wydatków w oświacie oszacowaliśmy na 21,1 mln zł. Z tej puli większość trafia do szkół prywatnych oraz przedszkoli – około 15 mln zł – poinformowała skarbnik miasta Magdalena Flisykowska.

W tym roku miasto ma dopłacić do oświaty z własnych pieniędzy 153 mln zł. Do przedszkoli niepublicznych ma trafić kwota w wysokości 10,5 mln zł, a do niepublicznych szkół, z których większość to szkoły policealne – 4,5 mln zł. Na funkcjonowanie szkół i przedszkoli miejskich dzięki proponowanej zmianie w budżecie przeznaczone jest 6,1 mln zł – 4,1 mln zł na wynagrodzenia pracowników oświaty, głównie dla nauczycieli. Związane jest to ze zwiększeniem w trakcie roku budżetowego zatrudnienia o 67 etatów. Prawie 1,9 mln zł wynika z wyższych kosztów mediów, np. ogrzewania i energii.

Dodatkowe 900 tys. złotych ma być przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej, w których przebywają aktualnie 492 osoby. Jako że osoby te na opłacenie swojego pobytu przeznaczają 70% swojego dochodu, resztę dopłaca miasto, które skierowało pensjonariusza do danej placówki.

Kolejną istotną potrzebą w budżecie miasta jest zmiana związana z finansowaniem Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika – na ten cel zaplanowane było 14,5 mln zł.

Do tej pory przepis obligował samorząd do pokrywania takiej straty, co robiliśmy co roku. W tym roku takie przelewu od nas nie było, dlatego, że 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją, ponieważ nakłada na samorząd zadania, które powinny być finansowane ze środków centralnych – wyjaśniała Flisykowska.

Kwotę 14,5 mln zł władze miasta przekażą szpitalowi jako nieoprocentowaną pożyczkę do zwrotu w roku 2023, choć pod uwagę brany jest także scenariusz, że zostanie ona umorzona.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 zawarto zadanie związane z budową dwóch parkingów typu park and ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego. W budżecie miasta zaplanowana na ten cel kwota na trzy lata – 27,2 mln zł – wynikała z wcześniejszych wyliczeń i szacunków, jednak okazała się ona niewystarczająca do realizacji zadania.

Najtańsza złożona w przetargu oferta opiewa na 31 mln zł – poinformowała Magdalena Flisykowska – Dlatego zwracamy się do Rady Miasta o zwiększenie środków na ten cel o 4,5 mln zł z przeznaczeniem na budowę i na inżyniera kontraktu, a także zabezpieczyć kwotę 3,1 mln zł na ewentualny dalszy wzrost kosztów.

Zgodnie z aktualnym planem, miasto przeznaczy na tę inwestycję 35 mln zł, a 17,1 mln zł wyniesie finansowanie ze środków Unii Europejskiej

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *