Czy wycinka na Bydgoskiej była legalna? Rada Okręgu rozwiewa wątpliwości i zaprasza na spacer po ulicy

Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

29 kwietnia pisaliśmy o kontrowersjach wokół wycinki przy ulicy Bydgoskiej, którą próbowali zatrzymać mieszkańcy. Stawiali również pod znakiem zapytania kwestię jej legalności. Odpowiedź na pismo skierowane przez Radę Okręgu do Wydziału Środowiska i Zieleni rozwiewa wiele wątpliwości.

Magistraccy zieleniarze przypominają o tym, że zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest wymagana w okresie lęgowym, gdy na drzewach znajdują się gniazda i siedliska ptaków lub innych gatunków chronionych. Jednocześnie deklarują, że na Bydgoskiej więcej wycinek nie będzie (poza projektem Bit City II, którym nadzoruje Miejski Zakład Komunikacji, a ma dotyczyć przebudowy torowiska wzdłuż ulicy).

Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku braku gniazd lub siedlisk organizmów objętych ochroną prawną przed wycinką każdego z egzemplarzy drzew nie ma przeciwwskazań do ich usunięcia – czytamy w piśmie z wydziału.-(…) wskazane do usunięcia drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz ludzi i mienia. Są to drzewa obumarłe, pochylone, w złym stanie zdrowotnym, grożące złamaniem, z wypróchnieniami i pęknięciami. W trakcie usuwania drzew po dokonywaniu przeglądów w obrębie ich koron tylko na jednym egzemplarzu zaobserwowano siedlisko gatunku chronionego i odstąpiono od jego usunięcia. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia RDOŚ w Bydgoszczy na odstępstwo od zakazów względem gatunków zwierząt objętych ochroną, drzewo to zostanie wycięte w terminie późniejszym

Warto przeczytać również decyzję konserwatora zabytków pozwalającą na wycinkę. Termin wykonania nasadzeń zastępczych to 30 listopada 2022 roku. WKZ wskazał również, że dodatkowo przy ulicy Gagarina w Toruniu należy dokonać nasadzeń zastępczych 6 drzew gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pni wynoszącym 16-18 cm a mierzonych na wysokości 100 cm i minimalnej wysokości 2 m oraz nasadzenia wzdłuż ulicy Bydgoskiej 94 kasztanowców czerwonych.

Rada Okręgu zbiera się we wtorek 14 maja. W związku z kontrowersjami wokół wycinki zaproponowała nową formułę spotkania – godzinny spacer z przedstawicielami urzędu. Zaproszeni zostali: Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Środowiska i Zieleni, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Miejski Zarząd Dróg. Spacerowicze spotykają się o 17.30 pod Szkołą Podstawową Nr 13 przy ulicy Krasińskiego 45/47.

Propozycje punktów na trasie można podawać w komentarzach do wydarzenia na Facebooku pod tym linkiem.

Prosimy o podanie w komentarzach miejsc, co do których mają Państwo pytania i uwagi, abyśmy mogli opracować marszrutę.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *