Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do kiedy przysługuje do niego prawo?

Box2 Wiadomości
fot. Pixabay.com

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 28 czerwca. Wnioski składać mogą również rodzice dzieci w wieku do 8 lat.

– Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca 2020 roku zarówno do ZUS, jak i do płatników składek, czyli pracodawców i zleceniodawców.  Płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki powinni, więc przyjmować wnioski za ten okres. Natomiast wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego zarówno przez ZUS jak i płatników składek będzie dokonywana dopiero po wejściu w życie ustawy – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo, jeśli niania lub dzienny opiekun nie mogą zapewnić opieki z powodu COVID-19. Otrzymają go również ci rodzice, którzy nie wysłali dzieci do otwartej już placówki i sami się nimi opiekują. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) –  dodaje rzeczniczka.

Zasady ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do jego uzyskania nie uległy zmianie. Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek? Konieczne jest złożenie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Dostarczyć je należy do swojego pracodawcy, czy zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą oświadczenie złożyć muszą w ZUS. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wzór dostępny jest na stronie www.zus.pl.

W przypadku, gdy zasiłek wypłacany jest przez ZUS, konieczne jest przekazanie przez pracodawcę oświadczenia rodzica razem z zaświadczeniem Z-3 albo Z-3a. Może on to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, dołączając do zaświadczenia skan oświadczenia. Oświadczenie jest niezbędne do wypłacenia zasiłku.

– Jeśli rodzic złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko) przed wejściem w życie ustawy, potraktujemy go, jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Okres tego zasiłku nie będzie wliczony do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *