Dom dla Matek lub Ojców z małoletnimi dziećmi – jest statut

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi ma już statut. Rada Miasta przyjęła go jednogłośnie podczas dzisiejszej sesji.

Dokument liczy sobie pięć rozdziałów i 11 paragrafów. Reguluje podstawowe zadania placówki, takie jak zapewnienie schronienia kobietom w ciąży, matkom i ojcom z małoletnimi dziećmi czy wspieranie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej. Zgodnie z jego treścią kierownika domu wyznaczać i odwoływać będzie prezydent miasta.

Dom rozpocznie funkcjonowanie 1 października. Zlokalizowany jest przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84, a środki na jego prowadzenie gmina miasta Toruń każdego roku będzie wyodrębniać ze swojego budżetu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *