Dotacje na prace przy zabytkach na innych zasadach. Co się zmieni?

Box2 Wiadomości

Toruńscy radni na czwartkowej sesji Rady Miasta Torunia przyjęli uchwałę zmieniającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie gminy miasta Toruń.

Zmiany pozwolą usprawnić przyznawanie dotacji na remonty zabytkowych obiektów. Wnioski o dotację będą składane do 30 listopada roku poprzedzającego jej przydzielenie. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak liczby rozpatrywanych wniosków, składanych przez jednego wnioskodawcę. Liczba ta została bowiem ograniczona. Od teraz jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek, dotyczący jednego zabytku. Do tej pory przy ubieganiu się o dotację na remont zabytku oddzielnie składano wnioski, dotyczące różnych prac budowlanych – przykładowo inny wniosek na wymianę pokrycia dachowego, a inny na wymianę stolarki. Teraz wszystkie elementy będą uwzględniane w ramach jednego wniosku. Taka zmiana, zdaniem miasta, “umożliwi otrzymanie dofinansowania przez szersze grono wnioskodawców i efektywniejsze wykorzystanie środków budżetowych”.

Fot. Łukasz Piecyk

Tagged

1 thought on “Dotacje na prace przy zabytkach na innych zasadach. Co się zmieni?

  1. Dotacja to jest darowizna.
    To właściciele obiektów powinni o nie dbać i je remontować za własne pieniądze.
    To by było normalne.
    Z jakiej racji, my torunianie, mamy płacić właścicielom, na remonty ich własności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.