Drogowcy przygotowują się do montażu tymczasowej przeprawy

Box2 Wiadomości

Dziewięć miesięcy ma potrwać przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla mostu tymczasowego, który zostanie zamontowany podczas remontu przeprawy im. Józefa Piłsudskiego. Miejski Zarząd Dróg właśnie rozpisał przetarg na to zadanie.

Firmy zainteresowane wykonaniem takiego zadania mogą się zgłaszać do MZD do 21 lutego. Zwycięzca przetargu opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy tymczasowego mostu oraz przebudowy prowadzących do niego dróg.

Ma też pozyskać wszystkie warunki techniczne, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia, które otworzy drogę do montażu przeprawy.

– Do zadań wykonawcy będzie należało przeprowadzenie analizy w zakresie wykonania niezbędnych prac w ciągu dróg dojazdowych dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, a w szczególności pieszym, z uwagi na zwiększone natężenie ruchu samochodowego spowodowane przeniesieniem ruchu pojazdów z drogi krajowej nr 15 na drogi dojazdowe do przeprawy tymczasowej – informuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD.

Oprócz tego w ramach tego zlecenia powstanie projekt organizacji ruchu na czas objazdu przez tymczasowy most. Miastu udało się pozyskać taką konstrukcję nieodpłatnie z rezerw strategicznych. To przeprawa typu DMS-65 wraz z kompletem podpór oraz sprzętem montażowym. To będzie konstrukcja z dwoma z dwoma jezdniami (po jednej w każdym kierunku).

Opracowanie dokumentacji dla mostu tymczasowego potrwa dziewięć miesięcy. A to oznacza, że komplet dokumentów dla tej konstrukcji drogowcy będą mieć dopiero pod koniec tego roku.

W październiku ub.r. magistrat informował, że montaż przeprawy tymczasowej może zająć trzy miesiące. Mało prawdopodobne jest to, że prace te – wraz z wbijaniem pali w dno Wisły – rozpoczną się zimą. Można się raczej spodziewać, że stanie się to wiosną 2020 – po zejściu kry. Co więcej: w dokumentacji przetargowej można wyczytać, że zamknięcie ruchu drogowego na starym moście jest planowane dopiero w 2020 r.

“Na podstawie dotychczasowych, wstępnych analiz (…) planuje się budowę mostu tymczasowego przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 257” – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Dojazd z lewobrzeża ma się odbywać w ciągu ul. Zagrodowej, a w z prawobrzeża – ul. Przybyszewskiego. Wjazd na most tymczasowy będą mieć tylko samochody osobowe (ewentualnie rowerzyści, ale bez ruchu pieszych), pojazdy służb militarnych oraz ratunkowych.

Co się zmieni na drogi dojazdowych do przeprawy?

Budowa mostu w tej lokalizacji będzie wymagała m.in. wydzielenia działek pod pas drogowy i zakupu przez miasto nieruchomości. Dlatego też urzędnicy chcą wystąpić dla tej inwestycji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, co ułatwi pozyskanie prywatnych gruntów pod przedsięwzięcie.

Miasto ma już wstępną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla tej lokalizacji mostu. Oto wytyczne dla tej inwestycji:

“Wykonanie mostu winno być uwzględnione z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, wszystkie pale przewidziane do wbicia w dno rzeki Wisły winny być oznaczone (ponumerowane) i pomierzone w zakresie długości, celem ich późniejszego wyciągnięcia w pełnym zakresie po likwidacji mostu, w porcie przy ul. Przybyszewskiego pale nośne mostu mogą uszkodzić umocnienia brzegowe – rozważyć ewentualne wykonanie mostu z początkiem drogi przy ul. Przybyszewskiego, które jest wykorzystywana do celów wojskowych”.

Jak na przyjęcie większego ruchu zostanie przygotowana ul. Przybyszewskiego, która obecnie stanowi dojazd do Martówki, schroniska dla zwierząt czy ogrodów działkowych? Mają tam powstać ciągi dla pieszych. Ulica ma zyskać oświetlenie i odwodnienie.

Drogowcy przewidzieli także dodatkowe miejsca postojowe: na ul. Przy Cegielni, a także w pobliżu ogrodów działkowych na Przybyszewskiego.

Urzędnicy biorą pod uwagę montaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej na wyjeździe z ul. Przybyszewskiego w ul. Bydgoską – przed przejazdem tramwajowym. “Ze względu na ograniczenia terenowe, środowiskowe
i finansowe Zamawiającego, Zamawiający planuje zrealizować inwestycję w możliwie najmniejszej szerokości jezdni i pasa drogowego zapewniającej bezpieczeństwo ruchu pojazdów” – czytamy w dokumentacji przetargowej.

W planach jest także zmiana organizacji ruchu na ul. Bydgoskiej – na jej fragmencie byłby wprowadzony ruch dwukierunkowy. Tymczasowa sygnalizacja świetlna miałaby się pojawić także na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej i Reja.

Co się zmieni na ul. Zagrodowej? Obecnie na tej ulicy ułożone są betonowe płyty o szerokości 6 m. W planach jest ułożenie tam asfaltowej nawierzchni i montaż oświetlenia ulicznego.

Most tymczasowych według niedawnych zapowiedzi ma być użytkowany do końca marca 2021 r. Potem zostanie zdemontowany, poddany przeglądowi technicznemu i zwrócony Agencji Rezerw Materiałowych do końca czerwca 2021 r.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *