Dwa lata spokoju. Schronisko dla zwierząt ma operatora do 2022 roku

Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

Wygląda na to, że na najbliższe dwa lata Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu nie będzie obiektem zainteresowania. Zeszłoroczne protesty pomogły – przetarg ogłoszony w końcu 2019 roku nie wzbudził kontrowersji wśród społeczników. Wiemy już, kto wygrał przetarg.

Do postępowania przystąpiła tylko jedna firma – PERRO Agnieszki Szareckiej, czyli dotychczasowy operator przytuliska dla zwierząt. To, że zgłosił się jeden oferent nie znaczy, że musiał uzyskać zlecenie. Urzędnicy sprawdzali jego możliwości realizacji zadania oraz ofertę i podjęli decyzję o powierzeniu schroniska firmie PERRO.

Przypomnijmy, że w 2019 roku na ulicę wyszło około tysiąca osób w marszu sprzeciwiającym się zbyt niskim wymaganiom stawianym w przetargu prowadzącemu schronisko. W efekcie mogła go wygrać fundacja bez doświadczenia. Wiceprezydent Andrzej Rakowicz z Platformy Obywatelskiej tłumaczył wówczas, że miasto chciało dać szanse młodym:

– Zamykanie przestrzeni dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy zdobywają doświadczenie – tłumaczył wiceprezydent. -Każdy z nas był młody. (…) Ja również jestem osobą, która kiedyś zaczynała, też startowałem też mi mówiono, że jestem za młody, że powinienem stać w kolejce w szyku.

Po komisji, na której padły te i wiele innych słów, radni z ugrupowania wiceprezydenta nie byli zbyt zadowoleni. Ostatecznie przetarg unieważniono, a kolejny wybierał operatora tylko na rok. Krótki okres uzasadniano zapowiadanymi przez Prawo i Sprawiedliwość zmianami w ustawie o ochronie zwierząt. Z tych zmian nic nie wyszło, a tymczasem w Toruniu pod koniec 2019 roku wybory kandydata na wiceprezydenta wewnątrz Koalicji Obywatelskiej wygrał Paweł Gulewski. Czy to skutek wydarzeń wokół schroniska?

W miejskim komunikacie czytamy, że operator będzie zobowiązany do:

  • całodobowej opieki nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, dozoru terenu, urządzeń i obiektów schroniska;
  • przyjmowania do schroniska zwierząt z terenu Gminy Miasta Toruń oraz innych gmin, z którymi zawarto stosowne porozumienia, na warunkach z nich wynikających;
  • wyjazdów interwencyjnych po zwierzęta na terenie Gminy Miasta Toruń i innych gmin w ramach porozumień, w godzinach 7.00 – 21.00 każdego dnia, a po tych godzinach przyjmowania od Straży Miejskiej i upoważnionych służb zwierząt z interwencji.
  • przeprowadzania profilaktycznych odłowów (wyłapywania) bezdomnych zwierząt w miejscach ich nadmiernego gromadzenia, transportu odłowionych zwierząt bezpośrednio do schroniska przy użyciu urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpienia, w tym samochodu przystosowanego do transportu zwierząt oraz zapewnienia, w razie potrzeby, opieki lekarsko-weterynaryjnej dla odłowionych zwierząt;
  • zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem;
  • zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku, w tym przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji;
  • znakowania wszystkich zwierząt opuszczających schronisko za pomocą czipów;
  • poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt (adopcja zwierząt), w tym poprzez utrzymanie strony internetowej, na której umieszczane będą zdjęcia i opis zwierząt przeznaczonych do adopcji.
  • zorganizowania lub wzięcia udziału w akcjach edukacyjnych i promocyjnych dotyczących ochrony zwierząt

Umowa została zawarta na okres od od 16 marca 2020 r. do 15 marca 2022 r.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *