Dwie toruńskie szkoły otrzymają sprzęt do nauczania hybrydowego

Box2 Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 zostaną doposażone w sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć na odległość oraz w trybie hybrydowym. Środki na ten cel pochodzą z programu “Aktywna tablica”.

Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych zaplanowany na lata 2020-24. Jego celem jest zakup dla szkół pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program finansowany jest w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W tym roku wsparcie przyznano Technikum nr 5 oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 5, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu z siedzibą przy ul. św. Józefa 26. Obie szkoły doposażone zostaną w sprzęt, który umożliwi realizację nauczania na odległość i nauczania hybrydowego – 4 interaktywne monitory dotykowe o przekątnej co najmniej 55 cali i 4 laptopy. Całkowita wartość zadania realizowanego w Gminie Miasta Toruń w 2021 r. wynosi 35 tys. zł. Dofinansowanie budżetu państwa to 28 tys. złotych, zaś wkład własny wyniósł 7 tys. zł.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *