Dyrektor SP nr 8 odpowiedział zaniepokojonym rodzicom

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

W toruńskiej Szkole Podstawowej nr 8 realizowany jest projekt podziału uczniów na niektórych przedmiotach zgodnie z poziomem zaawansowania. Część rodziców jest oburzona takimi praktykami. Dyrektor podstawówki skierował do nich list otwarty, w którym wyjaśnia swoje stanowisko.

Grzegorz Bortnowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu, przekonuje o pozytywnych skutkach realizacji pomysłu. Przywołuje m.in. krajowe zalecenia ministerialne. Zapewnia, że zasady podziału grup zostaną wyjaśnione na spotkaniu, które odbędzie się 18 marca. Przypominamy, że rodzice obawiają się dyskryminacji i kategoryzacji uczniów.

Poniżej zamieszczamy pełną treść listu dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zwracam się do Państwa w związku z docierającymi do mnie od wielu z Państwa sygnałami o rozpowszechnianiu wśród Was nieprawdziwych, krzywdzących i prowadzących do niepotrzebnych nieporozumień informacji na temat wprowadzonych w naszej szkole przed trzema laty grup międzyoddziałowych z matematyki, a także od tego roku z języka polskiego.

Z pewnością obserwujecie Państwo podejmowane od wielu lat przez nauczycieli i dyrekcję naszej szkoły wysiłki mające na celu zapewnienie Państwa dzieciom optymalnych warunków rozwoju i edukacji. Wystarczy tutaj wspomnieć choćby nowopowstałe pracownie, sale lekcyjne, szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, wiele programów europejskich, dzięki którym dzieci zyskują niepowtarzalną szansę wyjazdu zagranicę, nawiązywania kontaktów i przyjaźni międzynarodowych, sukcesywnie kupowany nowoczesny sprzęt i wyposażenie, liczne remonty.

Z takim samym celem przystąpiliśmy przed trzema laty do wprowadzania idei grup międzyoddziałowych. Dla dobra dzieci. Jest to element modelu nowoczesnej edukacji stosowanej z powodzeniem w wielu krajach na świecie i zalecanej także w naszych krajowych wytycznych ministerialnych (link str. 21)

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/matematyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf

Cytat z dokumentu:

„Myślenie abstrakcyjne kształtuje się w wieku 11–15 lat, ale u wielu dzieci w różnym tempie, nie musi to oznaczać większych bądź mniejszych zdolności matematycznych. Z uwagi na różną szybkość rozwoju myślenia uczniów klas VII i VIII, a także, częściowo klasy VI, można rozważyć wprowadzenie nauczania matematyki w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach, podobnie jak to jest praktykowane w nauczaniu języków obcych nowożytnych. Grupy międzyoddziałowe realizowałyby różne partie materiału w tempie dostosowanym do możliwości uczniów, przy zachowaniu realizacji podstawy programowej. Takie podejście nie powinno dzielić uczniów na lepszych lub gorszych, ale ma umożliwić uczniom, u których myślenie abstrakcyjne rozwija się wolniej, płynne przejście do etapu myślenia abstrakcyjnego. Uczniom, u których to myślenie rozwinęło się szybciej, należy proponować zadania trudniejsze i pozwalające na głębszą analizę zagadnień, aby właściwie stymulować ich rozwój.”

Dzieci na lekcjach dwóch kluczowych przedmiotów egzaminacyjnych mają szansę pracować wśród rówieśników mających podobne możliwości, umiejętności, a czasem także problemy. Nie są „gorsi” czy „lepsi”, lecz mają okazję uczestniczyć w wysoko wyspecjalizowanych zajęciach, gdzie nauczyciel może skupić maksymalnie swój wysiłek i działania i wyjść naprzeciw właśnie konkretnym potrzebom dziecka.  W każdej z grup realizuje się ten sam podręcznik, ten sam materiał, tę samą podstawę programową. Jednak nauczyciel stosuje wówczas celowane metody pracy, a dzieci pracują w równym tempie. Mają dzięki temu wiele okazji, by odnieść sukces edukacyjny – i dotyczy to właśnie dzieci z różnymi problemami, dysfunkcjami, które w tzw. „zwykłej” klasie ukrywają się latami za plecami kolegów, siedzą, milcząc w ostatnich ławkach. Teraz mają szanse być zauważone i intensywnie pracować podczas zajęć. Z kolei uczniowie przejawiający szczególne uzdolnienia czy zainteresowania mają okazję i szansę je rozwijać.

Rozumiemy, że coś, co jest nowe, nieznane, może budzić pewien niepokój, jednak jako szkoła, nauczyciele dotąd Państwa nie zawiedliśmy. Dla wielu nasza placówka jest przykładem wzorowej współpracy Rodziców ze szkołą. Ta współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu. Państwo oddajecie w nasze ręce swoje dzieci, a my dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im gruntowne i wszechstronne wykształcenie oraz zindywidualizowany proces edukacyjny dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Pragnę Państwa zapewnić, że taki cel przyświecał nam podczas wprowadzania idei grup międzyoddziałowych. Pomysł okazał się wielkim sukcesem edukacyjnym, każde dziecko skorzystało, wynosząc ze szkoły większą wiedzę niż wyniosłoby, uczęszczając na zwykle lekcje.

Nie jest prawdą, że dzielimy wszystkie klasy na nowo, podział obowiązuje tylko na matematyce i języku polskim w klasie 7 i 8.

Nie jest prawdą, że dzieci źle się czują w grupach. Rozmawiamy z uczniami, nikt nikomu nie dokucza, a uczniowie są zadowoleni, ponieważ łatwiej im jest opanować materiał.

Nie jest prawdą, że o doborze do grup decyduje tylko test kompetencji – również opinia nauczyciela i ocena  z przedmiotu.

Wielu z Państwa osobiście przekazywało mi w ciągu 3 ostatnich lat wyrazy uznania w związku z wprowadzeniem podziału na grupy, dostrzegając jak pozytywny wpływ na uczniów ma ten system.

Zniesienie podziału na grupy ułatwi nam pracę, ale to wielka krzywda wyrządzona Państwa dzieciom.

Zwracam się z prośbą, w trosce o dobro dzieci, nie zgadzajcie się Państwo na zniesienie podziału na grupy.

W dniu zebrań 18 marca zaproszę Państwa na spotkanie, podczas którego wyjaśnię zasady działania grup. Następnie zapytam wszystkich Państwa o zdanie na ten temat.

Z poważaniem, mgr Grzegorz Bortnowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Toruniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *