Dyskusja o czystym powietrzu w Jordankach

Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

W czwartek 12 grudnia w Centrum Kulturalno-Kongresowym w Jordankach odbędą się konsultacje społeczne na temat gospodarki niskoemisyjnej. Wydarzenie zostanie poprowadzone w formie warsztatów. Będzie można się na nich dowiedzieć, jakie do tej pory miasto podjęło działania w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz posłuchać, jakie rozwiązania proponują sami mieszkańcy.

Niska emisja to wydzielanie do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów, które pochodzą z domowych pieców grzewczych, przemysłowych kotłowni węglowych i transportu spalinowego. Wzmożony ruch samochodowy, przestarzałe “kopciuchy”, słabej jakości paliwo grzewcze i palenie w piecach odpadami – to największe przyczyny emitowania szkodliwych substancji. Zjawiska smogowe pogłębiają zmiany klimatyczne i negatywnie wpływają na zdrowie. Właśnie z tego względu światowe mocarstwa starają się minimalizować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym celu przygotowany został Protokół z Kioto – międzynarodowy traktat, którego postanowienia mają przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

Polska ratyfikowała Protokół z Kioto i w ramach niego opracowała Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Każda gmina na tej podstawie przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Aktualny PGN dla gminy Toruń został przygotowany na lata 2014-2020. Jego celem jest zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 15% i podniesienie efektywności energetycznej o 20%. Toruń jako jedno z niewielu polskich miast przystąpiło do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów i SEAP, które mają na celu wspieranie strategii energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym.

Jakie konkretnie działania podejmuje miasto w ramach realizacji PGN? Tego dowiemy się na najbliższych konsultacjach społecznych, które odbędą się 12 grudnia w CKK Jordanki. Warsztaty potrwają od 12:00 do 16:30, a będzie je prowadził Rafał Moczkodan innowacyjną metodą Foresightu. Mieszkańcy będą mieli możliwość zaprezentowania własnych propozycji na temat sposobów zmniejszania emisji zanieczyszczeń. Najlepsze pomysły zostaną poddane szczegółowej analizie. Na warsztatach zaplanowano także wspólną analizę źródeł problemów i budowanie scenariuszy przyszłości.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Chęć udziału można zgłaszać telefoniczne lub na adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl.

1 thought on “Dyskusja o czystym powietrzu w Jordankach

  1. Kiedy drugi termin konsultacji/warsztatów dla osób, które pracują (w tych godzinach to dość normalne, prawda?)? Jakieś popołudnie lub sobota?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *