Dziś rocznica wpisania Torunia na listę UNESCO

Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

21 lat temu, 4 grudnia Zespół Staromiejski Torunia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W roku 1989 powstał Społeczny Komitet, który za cel postawił sobie wpisanie toruńskiej Starówki na listę UNESCO. Na jego czele stanął nie żyjący już dziś znany toruński historyk prof. Sławomir Kalembka.

Jeszcze w tym samym roku odbyła się konferencja naukowa, która nosiła tytuł: „Komitet Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego i zasady jego postępowania w odniesieniu do dóbr kultury i natury kwalifikowanych do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego”. Jej uczestnicy byli zgodni, że działalność na rzecz tej inicjatywy należy kontynuować.

W roku 1996 zawarto umowę pomiędzy Urzędem Miejskim w Uniwersytetem Mikołaja Kopernika na wykonanie pracy naukowo-badawczej „ Dokumentacja opisowo-badawcza, kartograficzna i fotograficzna do wniosku o wpisanie miasta Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego”. Rok później Rząd Polski wystąpił z wnioskiem o wpisanie Torunia na Listę. Wpisu dokonano w Neapolu 4 grudnia 1997 roku. Tego dnia w grodzie Kopernika uczczono to wydarzenie licznymi imprezami. Honorowym patronem imprezy był ówczesny premier RP prof. Jerzy Buzek.

Rok później, 5 czerwca 1998, podczas sesji Rady Miasta Torunia władzom miasta został przekazany dokument potwierdzający wpis. Z tej okazji wybito specjalne pamiątkowe medale, które otrzymały osoby najaktywniej działające na rzecz promocji oraz odnowy toruńskiego Starego Miasta. Po zmroku niebo nad Starówką zapłonęło od sztucznych ogni.