Emerytura lub renta w czasie pandemii. Do kiedy można składać wnioski?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Osoby, które nie chcą składać wniosków o emeryturę lub rentę w czasie pandemii, nie muszą tego robić. Takie dokumenty złożyć można później, nie tracąc przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące. Warunkiem jest dołączenie do wniosku odpowiedniego oświadczenia.

– Co do zasady ZUS przyznaje prawo do emerytury lub renty od miesiąca, w którym zainteresowany spełnił warunki do przyznania świadczenia nie wcześniej niż od początku miesiąca, w którym złoży wniosek. Przepisy, które weszły w życie 18 kwietnia br. umożliwiają złożenie wniosku w późniejszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia związanego z COVID-19. Co ważne osoby, które złożą dokumenty w ciągu 30 dni po ustaniu epidemii i dołączą do wniosku stosowne oświadczenie nie tracą wypłaty za wcześniejsze miesiące – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

– ZUS może ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane do niego warunki. Jednak nie może to nastąpić wcześniej niż od 1 marca 2020 r. Oznacza to, że jeśli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę kila dni po odwołaniu pandemii, ale warunki do emerytury spełnił już w marcu, będzie miał prawo do świadczenia od marca, o ile, do wniosku dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty. Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie razem z wyrównaniem – dodaje Krystyna Michałek.

Ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest spełnienie wszystkich warunków podstawowych – także daty powstania niezdolności do pracy. O tym od kiedy takie świadczenie zostanie przyznane zadecyduje orzeczenie lekarza orzecznika.

Możliwość późniejszego składania wniosków nie dotyczy świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, w tym także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z programu „Mama 4 plus”.

– Wydłużony został także termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Zgodnie z przepisami wniosek o świadczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m. in. to, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych. – Jednak w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii – tłumaczy Krystyna Michałek.

Osoby uprawnione do świadczeń lub zasiłku przedemerytalnego mogą zawiadomić ZUS o wysokości przychodów za okres od 1 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 roku. Uwzględnić należy przy tym przychody uzyskane w kolejnych miesiącach tego roku, również w ciągu 30 dni od dnia ustania stanu epidemii.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *