Fundusz Inwestycji Lokalnych. Paweł Szramka z interpelacją do ministra

Box2 Polityka Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

W ostatnim czasie głośno zrobiło się o podziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy zarzucali partii rządzącej, że podział pieniędzy odbywał się nie według kryteriów merytorycznych, a politycznych, a same kryteria nie były jawne. Rządzący takie zarzuty określają absurdalnymi – ich zdaniem podział był sprawiedliwy. Zainterweniować postanowił także poseł Paweł Szramka, który zwrócił się z interpelacją do ministra rozwoju.

W poniedziałek w Toruniu zjechali się prezydenci największych miast województwa, by wyrazić sprzeciw, wobec sposobu rozdysponowania pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządowcy, m.in. prezydenci Bydgoszczy, Włocławka i Grudziądza twierdzili, że środki rozdzielane były według sympatii politycznych.

REKLAMA

Jeszcze tego samego dnia na zarzuty odpowiedział minister Łukasz Schreiber, zaprzeczając tezom stawianym przez opozycję.

Teraz głos w sprawie zabrał także poseł Paweł Szramka, który uważa, że podział pieniędzy z Funduszu powinien być transparentny i samorządowcy powinni wiedzieć, co zadecydowało o tym, że ich wnioski zostały odrzucone. Skierował do ministra rozwoju interpelację, w której pyta m.in. jakie były kryteria przyznawania środków. Poniżej pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju jest to aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu ma trafić do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, a wsparcie będzie bezzwrotne.
W ostatnich dniach zostały przedstawione wyniki naborów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla powiatów i gmin między innymi z województwa kujawsko-pomorskiego. Łączenie do tego regionu na różnego rodzaju inwestycje trafić ma 527,8 mln zł.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie były konkretne kryteria kwalifikujące poszczególne powiaty, gminy i miasta do otrzymania środków z RFIL oraz gdzie lokalni włodarze mogli się z tymi kryteriami zapoznać?
2. Dlaczego samorządy, których wnioski o udzielenie dotacji zostały odrzucone, nie otrzymały zwrotnej informacji, co było powodem odrzucenia wniosku i nieudzielenia dotacji?
3. Kiedy dokładnie przyznane środki zostaną przekazane samorządom?

Poinformujemy, jak tylko poznamy odpowiedź ministra.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *