Granty dla organizacji pozarządowych. Wsparcie sięgnie 8 mln zł

Box2 Wiadomości Województwo box
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z oferowanego w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego wsparcia w postaci grantów. Łączna wartość tej nowej formy pomocy sięga 8 mln zł. Pieniądze mają posłużyć na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną w czasie pandemii działalność charytatywną.

Granty przyznawane będą za pośrednictwem działających w regionie czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Plan uruchomienia nowych form pomocy przedstawił we wtorek 2 czerwca marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Zanim wsparcie wystartuje, musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Komisję Europejską, po czym zostanie poddana konsultacjom z wojewodą. 

– Zależy nam, by z pomocy mogły skorzystać nie tylko duże organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, ale też te najmniejsze, na przykład koła gospodyń wiejskich. Środki chcemy udostępniać na różne obszary działań, by o granty mogły ubiegać się wszystkie organizacje – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych odbywać się będzie w trzech obszarach:

  • realizacji działalności statutowej – wsparcie finansowe pozwoli m.in. na opłacenie rachunków i zobowiązań, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i bieżące zakupy;
  • działalności na rzecz społeczności lokalnych – m.in. zaopatrzenie mieszkańców regionu w maseczki, przygotowanie materiałów informacyjnych, pomoc w walce ze skutkami pandemii;
  • zwiększenia dotychczasowego pakietu usług charytatywnych – m.in. granty na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu, środki na zakup posiłków dla potrzebujących i dostarczanie żywności.

W każdym z wymienionych obszarów przysługiwać będą granty. Wartość pojedynczego grantu sięga do 50 tys. zł. Ilość przyznanych grantów będzie zależna od liczby pracowników zatrudnionych na etatach:

  • do 5 etatów – 1 grant;
  • do 10 etatów – 2 granty;
  • do 15 etatów – 3 granty;
  • do 20 etatów – 4 granty.

Granty nie są jednak pierwsza formą pomocy kierowaną do organizacji pozarządowych. Urząd Marszałkowski, współpracując z czterema Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu realizuje projekt pomocowy dla podmiotów ekonomii społecznych, w tym m.in. spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej oraz właśnie organizacji pozarządowych. Przeznaczył na niego 4 mln zł. OWES, działając w ramach projektu, zakupują od podmiotów ekonomii społecznej wytwarzane przez nich produkty, m.in. maseczki i środki ochrony osobistej. Zakupione dobra trafiają później do potrzebujących pomocy podmiotów, takich jak domy dziecka i ośrodki młodzieżowe, DPS-y i inne instytucje pomocy społecznej.

Marszałkowski pakiet antykryzysowy jest programem, mającym na celu przeciwdziałanie epidemii i łagodzenie jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Jego pierwsze efekty są już widoczne w całym regionie. Szpitale wzbogaciły się już o medyczne środki ochrony osobistej oraz nowy sprzęt o wartości 18 mln zł. W DPS w całym województwie przeprowadzonych zostało blisko 700 testów na COVID-19, a pracujące tam osoby dostają miesięcznie dopłaty do pensji w wysokości 1 tys. zł brutto (dopłaty zostały zaplanowane na 3 miesiące). Z kolei dla przedsiębiorców dostępne są pożyczki obrotowe oraz dostępne od początku czerwca mikrogranty inwestycyjne.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.