Granty dla organizacji pozarządowych. Wsparcie sięgnie 8 mln zł

Box2 Wiadomości Województwo box
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z oferowanego w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego wsparcia w postaci grantów. Łączna wartość tej nowej formy pomocy sięga 8 mln zł. Pieniądze mają posłużyć na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną w czasie pandemii działalność charytatywną.

Granty przyznawane będą za pośrednictwem działających w regionie czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Plan uruchomienia nowych form pomocy przedstawił we wtorek 2 czerwca marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Zanim wsparcie wystartuje, musi jeszcze zostać zaakceptowana przez Komisję Europejską, po czym zostanie poddana konsultacjom z wojewodą. 

– Zależy nam, by z pomocy mogły skorzystać nie tylko duże organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, ale też te najmniejsze, na przykład koła gospodyń wiejskich. Środki chcemy udostępniać na różne obszary działań, by o granty mogły ubiegać się wszystkie organizacje – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych odbywać się będzie w trzech obszarach:

  • realizacji działalności statutowej – wsparcie finansowe pozwoli m.in. na opłacenie rachunków i zobowiązań, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i bieżące zakupy;
  • działalności na rzecz społeczności lokalnych – m.in. zaopatrzenie mieszkańców regionu w maseczki, przygotowanie materiałów informacyjnych, pomoc w walce ze skutkami pandemii;
  • zwiększenia dotychczasowego pakietu usług charytatywnych – m.in. granty na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu, środki na zakup posiłków dla potrzebujących i dostarczanie żywności.

W każdym z wymienionych obszarów przysługiwać będą granty. Wartość pojedynczego grantu sięga do 50 tys. zł. Ilość przyznanych grantów będzie zależna od liczby pracowników zatrudnionych na etatach:

  • do 5 etatów – 1 grant;
  • do 10 etatów – 2 granty;
  • do 15 etatów – 3 granty;
  • do 20 etatów – 4 granty.

Granty nie są jednak pierwsza formą pomocy kierowaną do organizacji pozarządowych. Urząd Marszałkowski, współpracując z czterema Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu realizuje projekt pomocowy dla podmiotów ekonomii społecznych, w tym m.in. spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej oraz właśnie organizacji pozarządowych. Przeznaczył na niego 4 mln zł. OWES, działając w ramach projektu, zakupują od podmiotów ekonomii społecznej wytwarzane przez nich produkty, m.in. maseczki i środki ochrony osobistej. Zakupione dobra trafiają później do potrzebujących pomocy podmiotów, takich jak domy dziecka i ośrodki młodzieżowe, DPS-y i inne instytucje pomocy społecznej.

Marszałkowski pakiet antykryzysowy jest programem, mającym na celu przeciwdziałanie epidemii i łagodzenie jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Jego pierwsze efekty są już widoczne w całym regionie. Szpitale wzbogaciły się już o medyczne środki ochrony osobistej oraz nowy sprzęt o wartości 18 mln zł. W DPS w całym województwie przeprowadzonych zostało blisko 700 testów na COVID-19, a pracujące tam osoby dostają miesięcznie dopłaty do pensji w wysokości 1 tys. zł brutto (dopłaty zostały zaplanowane na 3 miesiące). Z kolei dla przedsiębiorców dostępne są pożyczki obrotowe oraz dostępne od początku czerwca mikrogranty inwestycyjne.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *