Ilu Ukraińców otrzymało w Toruniu numer PESEL? Czy starczy miejsc w szkołach? Prezydent podał dane

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Podczas wczorajszej konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował, że od 16 do 28 marca włącznie nadano 2238 numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do miasta po wybuchu wojny.

Obecnie działają trzy punkty stacjonarne: w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz centrach handlowych Plaza i Atrium Copernicus. Funkcjonują również dwa punkty mobilne obsługujące osoby zamieszkujące w punktach zakwaterowania zbiorowego.

Jeśli chodzi o proporcje wiekowe tych, którzy zgłosili się po numer PESEL, największy procent (47,1) stanowią osoby dorosłe do 65. roku życia. 34,5% to osoby w wieku 7-18 lat. Najmłodsi, czyli dzieci do 6 lat, to 15%, zaś seniorzy 3,4%.

Miasto udostępniło 1025 miejsc zbiorowego zakwaterowania, z czego 195 znajduje się w obiektach będących w dyspozycji wojewody, jak i samorządu województwa. Wczoraj rano zajętych było 345 miejsc.

Jak widać, mamy dużą rezerwę miejsc, którymi dysponujemy w mieście. W przygotowaniu mamy blisko 250 kolejnych miejsc gotowych do uruchomienia – mówił prezydent Michał Zaleski.

Wciąż można zgłaszać się do bazy osób, które deklarują przyjęcie uchodźców w swoich prywatnych domach i mieszkaniach. Aktualnie znajduje się w niej 87 takich deklaracji. Najczęściej udostępniane są pokoje, choć jest też np. 8 mieszkań całkowicie oddanych do dyspozycji uchodźców. Blisko 20 ofert dotyczy pobytów dłuższych niż jeden miesiąc. Łącznie w zadeklarowanych lokalizacjach miejsce znajdzie ok. 208 osób.

Ci, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców, mogą składać w Toruńskim Centrum Usług Społecznych wnioski o wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za dobę za jedną osobę. Do poniedziałku do TCUM trafiło 67 wniosków na 287 osób. Z kolei Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przyjęło jak dotąd 1539 wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz 307 wniosków o zasiłki rodzinne.

W toruńskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest obecnie 3295 wolnych miejsc. Aktualnie do tych placówek uczęszcza 740 uczniów z Ukrainy, w tym 157 w siedmiu oddziałach przygotowawczych (3 w liceach i 4 w szkołach podstawowych). Natomiast do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych aktualnie uczęszcza 140 dzieci z Ukrainy. Tam z kolei wolnych jest jeszcze 466 miejsc.

Tagged

2 thoughts on “Ilu Ukraińców otrzymało w Toruniu numer PESEL? Czy starczy miejsc w szkołach? Prezydent podał dane

  1. Ameryka przekazała 500.000.000 dolarów skarbowi Ukrainy.
    Ciekawe, na jaki procent?
    Ile otrzyma skarb Polski na pomoc Ukraińcom w Polsce?
    Zwłaszcza, że Ameryka nie otworzyła granicy dla uchodźców z Ukrainy.

  2. Polska otrzyma 0 zł bo dla Ukrainy mamy oprocentowanie zerowe. Nie to co dla Polaków – codziennie wyższe.
    Rząd ukraiński w Polsce!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.