Informacje dla przedsiębiorców

Materiały partnera
fot. Lech Kamiński

Miasto wesprze przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenach dzierżawionych od miasta lub  w lokalach wynajmowanych m.in. od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

W uzasadnionych przypadkach firmy te będą mogły się ubiegać o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zobowiązań wobec miasta. Odbywać się to będzie na indywidualny wniosek najemcy lub dzierżawcy. Nie wyklucza to możliwości całkowitego umorzenia płatności – w przypadku zamknięcia lokalu i nieprowadzenia w nim żadnej działalności gospodarczej, po wyczerpaniu innych, wskazanych wyżej możliwości uregulowania zobowiązań. Obecnie trwają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami w tej sprawie.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu handlu i usług, sporządziło listę restauracji, barów i kawiarni oferujących dostawę jedzenia na wynos. Można się do niej dopisać. Kontakt z jednostką: kontakt@torun.direct lub tel. 56 611 89 30.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zainicjowała akcję #wolnezasoby, w którą mogą włączyć się przedsiębiorcy, oferując swoje zasoby produkcyjne, surowce, materiały, gotowe produkty, środki dezynfekujące, produkty BHP, sprzęt medyczny, a także udostępnienie powierzchni magazynowej. Wszystko to zostanie przeznaczone na walkę z pandemią. Zgromadzone dane zostaną przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych, KPRM i służb koordynujących dalsze działania. Więcej o akcji na stronie internetowej PSSE. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu wraz z Kancelarią Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni udzielają przedsiębiorcom bezpłatnych porad prawnych. Szczegóły na stronie IPH.

Rząd pracuje nad specustawą gospodarczą, określaną mianem „tarczy antykryzysowej”, o wartości 212 mld zł. Składać się ona będzie z pięciu filarów: obrony pracowników, obrony pracodawców, wsparcia dla służby zdrowia, bezpieczeństwa sektora finansowego i depozytów oraz wzmacniania inwestycji publicznych. Premier RP Mateusz Morawiecki zapowiedział, że państwo dopłaci 40 proc. do pensji pracowników firm, które zostały dotknięte spowolnieniem z powodu koronawirusa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje przedsiębiorcom następujące formy pomocy:

• odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek ZUS za okres od lutego do kwietnia 2020 r.

• zawieszenie na 3 miesiące realizacji umów zawartych z ZUS, w których termin płatności rat/składek wyznaczono w okresie marzec-maj 2020 r., i tym samym wydłużenie o 3 miesiące terminu realizacji tych umów.

Więcej https://www.torun.pl/pl/ulgi-dla-przedsiebiorcow

Ministerstwo Finansów informuje, że przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości (kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym).

Więcej informacji: https://www.torun.pl/pl/ulgi-podatkowe-dla-przedsiebiorcow

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *