Moje Auto SMS działa już od roku

5 sierpnia minął rok, odkąd zaczął działać w Toruniu system Moje Auto SMS. Służy on do załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdów czy wymianą dowodów rejestracyjnych.

Ta usługa spotkała się z dużym zainteresowanie mieszkańców. W ciągu roku od jej uruchomienia do Wydziału Obsługi Mieszkańców wpłynęło około 18 000 smsów i wyznaczono 12 500 wizyt. Pozostałe smsy dotyczyły spraw, które nie wymagają umówienia wizyty, bądź Urząd Miasta Torunia nie był właściwy do realizacji spraw. Dzięki systemowi wyeliminowano problem zajętej infolinii telefonicznej. Teraz to pracownicy urzędu dzwonią do zainteresowanej wizytą osoby.

Na etapie umawiania wizyty wyjaśnia się, jakie dokumenty należy zabrać, aby jak najlepiej przygotować się do wizyty, która wyznaczana jest na konkretny dzień oraz godzinę. Blisko 70 proc. mieszkańców chcących umówić się na wizytę wybrało ten kanał komunikacji. Pozostałe wizyty umówiono telefonicznie lub internetowo.

Moje Auto SMS to autorski system Urzędu Miasta Torunia, który powstał przy współpracy Wydziału Obsługi Mieszkańców, Biura Projektów Informatycznych, Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Wydziału Prawnego.

Na specjalny numer 799 448 018 należy wysłać wiadomości SMS z danymi pojazdu, którego ma dotyczyć wizyta w WOM. W wiadomości SMS należy podać wyłącznie:

  • numer rejestracyjny pojazdu – zarejestrowanego na terytorium RP;
  • numer VIN pojazdu, w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Poprzez system mieszkańcy umówią się na załatwienie takich spraw, jak:

•    rejestracja pojazdu,
•    wymiana dowodu rejestracyjnego,
•    dokonanie zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
•    uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

Pracownik urzędu w ciągu 3 dni roboczych kontaktuje się w celu wyznaczenia wizyty. Najczęściej kontakt następuje w dniu wysłania smsa.