Nowy dodatek cieplny – jak go uzyskać?

Do końca listopada można złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Kiedy on przysługuje, jakie kwoty można uzyskać i co należy zrobić?

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 20 września, dodatek przysługuje wtedy, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  3. kocioł olejowy.

Źródła te muszą być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Gaz sieciowy oraz taki pochodzący z butli LPG nie są objęte dodatkiem.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG;
2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Mieszkańcy, którym przyznano dodatek węglowy, nie mogą ubiegać się o kolejny dodatek cieplny. Gospodarstwo domowe może otrzymać jeden dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. Można to zrobić:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do TCŚR) – do 30 listopada,
  • tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Formularz wniosku można pobrać z tej strony.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 611 84 09.