Poznaliśmy Superlaureata „Dziejów Torunia”

Już po raz dwudziesty odbył się Miejski Konkurs Historyczny „Dzieje Torunia”. Tematem przewodnim był „Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”.

Organizatorami konkursu są VIII Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia. Honorowy patronat nad konkursem od 20 lat sprawuje Michał Zaleski – prezydent Torunia.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Dziejów Torunia” był „Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. Wkroczenie wojsk polskich oraz przejęcie władzy nad Toruniem z rąk niemieckich 18 stycznia 1920 r. były wydarzeniami oczekiwanymi przez tysiące mieszkańców miasta. Przybycie żołnierzy Dywizji Pomorskiej dowodzonych przez płk. Stanisława Skrzyńskiego oraz przyjazd dowódcy Frontu Pomorskiego – gen. Józefa Hallera dały Polakom szczególny powód do radości i nadziei na lepsze życie w polskim już grodzie Kopernika.

Toruń w tamtych latach pełnił rolę stolicy województwa pomorskiego, wówczas jednego z większych województw Rzeczypospolitej i był bardzo dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim. Warto pamiętać o takich fragmentach życia XX-lecia międzywojennego mojego ukochanego miasta i wiem, że wielu spośród Was podobnie o Toruniu myśli – podkreślił prezydent Michał Zaleski.

Pierwszy etap finału stanowił test konkursowy, który wyłonił po 10 finalistów z każdego poziomu szkół. Laureaci pierwszych trzech miejsc etapu pisemnego zmierzyli się w piątek 24 marca w superfinale, w którym spośród 9 laureatów został wyłoniony superlaureat. Nad przebiegiem konkursu czuwała Miejska Komisja Konkursowa kierowana przez Krzysztofa Bartoszyńskiego z VIII Liceum Ogólnokształcącego, w której skład weszli nauczyciele z toruńskich szkół. Wsparcia merytorycznego udzielili pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Stanisław Wałasztyn, drugie miejsce Michał Bajerski, a trzecie Antoni Delimata; w kategorii kl. VII-VIII szkół podstawowych 1. miejsce wywalczył Artur Falenta, 2. Filip Lasek, a 3. Kacper Kujaczyński; z kolei w kategorii szkół ponadpodstawowych 1. miejsce Adrian Wodziczko, 2. Zuzanna Kawa, a 3. Maciej Lipiński. Tegorocznym Superlaureatem został Artur Falenta, uczeń kl. VIII SP nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu.

Prezydent Zaleski podziękował społeczności szkolnej VIII Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego – w szczególności dyrektor Urszuli Przedpełskiej, komisji konkursowej za to, że tak wytrwale i tak dobrze konkurs jest przygotowywany od wielu lat, ale – jak podkreślił – nie byłoby konkursu, gdyby nie zapał i chęć udziału młodzieży toruńskich szkół.

Dziękuję także nauczycielkom i nauczycielom, profesorom za przygotowanie Was do udziału w tym konkursie. Jest to ważne wydarzenie w skali miasta, ponieważ zawsze jest okazją, żeby nieco spojrzeć w historię, czyli dzieje naszego miasta. Miasta, które ma blisko osiem wieków – powiedział prezydent Zaleski.