Rozstrzygnięto konkursy na działania profilaktyczne

Zakończyły się otwarte konkursy ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Będą one wykonywane między innymi poprzez upowszechnianie sportu i zajęcia sportowe, kulturę fizyczną i rekreację.

Łączna suma udzielonych dotacji to 1.295.000 zł. Celem realizacji zadania było kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień. Stawia się także na wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.).

W tej puli konkursowej pojawił się nabór projektów, w których profilaktykę antyuzależnieniową prowadzić się będzie także poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne.

Rozstrzygnięto łącznie pięć konkursów. Dwa z nich, jeden z pulą w wysokości 500 tys. zł, zaś drugi z pulą 550 tys. zł., były przeznaczone dla klubów sportowych. W trzecim konkursie do rozdysponowania było 175 tysięcy zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczono 50 tysięcy zł, natomiast na działania związane z turystyką i krajoznawstwem – 20 tysięcy.