Sto lat temu urodził się prof. Marian Biskup

W setną rocznicę urodzin prof. Mariana Biskupa, Honorowego Obywatela Miasta, na grobie tej wybitnej postaci złożono kwiaty.

Wiązankę kwiatów złożyli zastępca prezydenta Adrian Mól i dyrektor Biura Rady Miasta Marek Wiliński. Profesor Marian Biskup urodził się 19 grudnia 1922 r. w Inowrocławiu. Po wojnie na stałe zamieszkał w Toruniu, gdzie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończył studia historyczne. Od 1955 r. należał do Towarzystwa Naukowego w Toruniu, był jego sekretarzem, a od 1983 do 2004 roku pełnił w nim funkcję prezesa.

Był redaktorem naukowym wielotomowego dzieła pt. „Historia Torunia”, którego pierwszy tom ukazał się dokładnie 30 lat temu, w 1992 r. Profesor Marian Biskup był także autorem monograficznych opracowań dziejów Chełmna, Koronowa, Szubina, Inowrocławia czy Bydgoszczy. Jest to jeden z dowodów na niebywałą pracowitość, a jednocześnie wyśmienitą markę toruńskiej szkoły historycznej, której Marian Biskup był wychowankiem i jednocześnie współtwórcą.

Od kwietnia 2000 roku prof. Biskup wchodzi w poczet Honorowych Obywateli Miasta. Zmarł 16 kwietnia 2012 r. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.