Stypendia kulturalne na 2023 rok – ruszył nabór

Do końca października można składać wnioski o stypendia kulturalne przyznawane na cały przyszły rok, a także na jego pierwsze półrocze.

Stypendium może być przeznaczone na realizację projektu twórczego w następujących dziedzinach kultury: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa. Musi on charakteryzować się wysoką jakością artystyczną, oryginalnością koncepcji, realnym określeniem celów i rezultatów projektu oraz właściwym doborem środków i metod jego realizacji. Nie może on mieć charakteru komercyjnego.

Tym razem warto, aby ze względu na obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika projekt twórczy był inspirowany postacią i dokonaniami Mikołaja Kopernika oraz promował Toruń jako Miasto Kopernikańskie.

Na realizację przedsięwzięcia wnioskodawca może otrzymać stypendium w łącznej wysokości:

  • 5235,00 zł brutto na I półrocze 2023 r. (okres 6 miesięcy),
  • 10 635,00 zł brutto na rok 2023 (okres 12 miesięcy).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury”. O dochowaniu terminu w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Decyzja w sprawie przyznania stypendium podjęta zostanie w terminie 15 dni po ustaleniu na ten cel środków w uchwale w sprawie budżetu miasta na rok 2023.