Taksówkarze powinni sprawdzić ważność swoich licencji

Do końca grudnia tego roku należy dostosować licencje taksówkarskie do nowych wymogów ustawowych. W związku tym te licencje, które wydano przed 1 stycznia 2020 roku, tracą ważność.

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia przypomina, że licencje oraz wypisy na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu w terminie do dnia 31 grudnia tego roku. Wynika to z ustawy o transporcie drogowym, do której zmiany wprowadzono w maju 2019 roku, oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Jeśli licencje nie będą wymienione, oznacza to, że te dokumenty, które wydano przed 1 stycznia 2020 roku, będą od 2023 roku nieważne. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców, Referat Działalności Gospodarczej (nr tel. 56 611 88 61 lub 611 88 62).