Urzędnik dostarczy decyzję podatkową. Kiedy się go spodziewać?

W sobotę 4 lutego rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2023.

Do wykonania tego zadania oddelegowano 56 pracowników Urzędu Miasta. Muszą oni doręczyć około 80 tysięcy decyzji. Należy je odebrać osobiście. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów wraz z datą na potwierdzeniu odbioru.

Doręczanie odbywa się od poniedziałku do soboty między 10:00 a 20:00. Pracownik doręczający korespondencję będzie miał ze sobą identyfikator (na żądanie podatnika powinien okazać również legitymację służbową). Roznoszące decyzje osoby nie pobierają od adresatów żadnych pieniędzy.

Jeżeli decyzja podatkowa nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty lub decyzję doręczono po upływie ww. terminu – wpłata dokonana w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji uznawana jest jako wpłata terminowa.