W Toruniu działa prawosławny ośrodek charytatywny

Od początku sierpnia w Toruniu funkcjonuje Dekanalny Kujawsko-Pomorski Ośrodek Miłosierdzia.

Ośrodek ten powołano decyzją prawosławnego biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego. Siedzibę zlokalizowano w Prawosławnej Parafii św. Mikołaja, a jego dyrektorem została m. Nadzieja Hajduczenia.

Zadaniem ośrodka będzie pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, starszym, chorym i potrzebującym, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.