Instytucje wsparcia społecznego otrzymają 2 mln maseczek. Marszałkowski pakiet antykryzysowy wciąż działa

Box2 Wiadomości Województwo box
Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej odpowiada za dystrybucję 2 mln masek dla instytucji wsparcia społecznego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

2 mln masek ochronnych przekaże wojewódzki samorząd dla instytucji wsparcia społecznego z regionu. Z pomocy skorzystają ośrodki i domy pomocy społecznej, schroniska i noclegownie dla bezdomnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze i leczniczo-pielęgnacyjne, jak również komendy policji i straży pożarnej. Uruchomiony został także mechanizm wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie zorganizowano w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego.

– Choć fala epidemii powoli opada, nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie wciąż istniejącego zagrożenia. Zasłanianie twarzy i zachowywanie dystansu społecznego to wciąż najlepszy sposób na unikanie przenoszenia infekcji – podkreśla marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Pierwsze maski już trafiła tam, gdzie powinny. Skorzystały już ośrodki wsparcia społecznego z powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, inowrocławskiego, brodnickiego, wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Kolejne partie są sukcesywnie przekazywany, w odpowiedzi na zgłaszane przez poszczególne placówki zapotrzebowanie. 

Na wsparcie przedsiębiorstw społecznych Urząd Marszałkowski przeznaczył 4 mln zł. Koordynacją projektu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a same środki są w dyspozycji wszystkich czterech ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w województwie. Potrzeby, jakie pojawiają się w związku z działaniem w warunkach epidemii, domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej, dzienne ośrodki opieki i inne tego typu placówki opiekuńcze zgłaszają do ROPS. Wśród zapotrzebowania znaleźć się mogą np. maski, zarówno dla personelu, jak i podopiecznych, bądź też catering dla tych pracowników, którzy zadecydowali o wydłużeniu czasu pracy lub zamieszkaniu w ośrodku z podopiecznymi. Właśnie w tym pomagać mają fundusze, którymi dysponują ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Zadaniem ośrodka będzie znalezienie firmy społecznej, która najlepiej wykona dane zlecenie. Ośrodek zajmie się również opłaceniem produktu lub usługi, dzięki czemu dla DPS są one bezpłatne.

Do zadań ROPS należą również wypłaty dodatkowych wynagrodzeń (1000 złotych brutto przez 3 miesiące) pracownikom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych w całym regionie (na łączną sumę 2,5 miliona złotych otrzymało je już 2,5 tys. osób), czy też zakupy testów antycovidowych (przebadano 2,3 tys. osób z personelu instytucji wsparcia społecznego, obecnie testy zostały wznowione).

Udzielane wsparcie spotyka się z pozytywnym odzewem.

– To duże wsparcie dla opiekunek środowiskowych świadczących pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Cieszymy się, że projekt dotyczy właśnie tych pracowników, którzy w obecnej sytuacji epidemicznej doświadczają  szczególnych trudności w wypełnianiu swych obowiązków. W imieniu własnym i pracowników dziękuję – napisała w e-mailu do ROPS dyrektor jednego z gminnych ośrodków pomocy społecznej w zachodniej części województwa. 

Prowadzony przez samorząd województwa program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce wart jest 910 mln zł. Jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *