Inwestycja w miejską sortownię śmieci aż za 9,5 mln zł. Co się tam zmieni?

Box2 Wiadomości
fot. archiwum

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania podpisało umowę na rozbudowę sortowni odpadów przy ul. Kociewskiej. Prace potrwają do 25 listopada br. i pochłoną blisko 9,5 mln zł. Na czym będą polegać?

Pod koniec minionego tygodnia MPO podpisało umowę z firmą Sutco Polska, która zajmie się rozbudową sortowni odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej.

Kontrakt opiewa na 9 mln zł 498 tys. zł. Zwycięzca przetargu ma zakończyć roboty do 25 listopada 2019 r. Na czym będą one polegać?

Rozbudowa sortowni obejmuje m.in.:

  • modernizację kabin sortowniczych,
  • montaż separatora optycznego tworzyw sztucznych, separatora optycznego papieru, separatora balistycznego, separatora odpadów nieżelaznych,
  • montaż systemu podajników łączących poszczególne elementy linii oraz rozbudowę systemu sterowania.

Dzięki temu linia sortownicza będzie mogła przetwarzać większą ilość odpadów. Poprawi się też skuteczność sortowania (odzysku surowców wtórnych). Separatory optyczne pozwalają bowiem odzyskać nawet do 90 proc. surowców zawartych w odpadach.

“Nowoczesna, automatyczna i funkcjonalna linia technologiczna do rozsortowywania odpadów komunalnych znacząco zwiększy odzysk surowców wtórnych oraz zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku. Linia wyposażona będzie w separatory optyczne wydzielające tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz separator balistyczny rozdzielający folię od butelek PET i opakowań wielomateriałowych, czyli np. kartoników po napojach. Separatory będą uzupełnieniem dla funkcjonującej obecnie ręcznej segregacji odpadów komunalnych” – informuje MPO.

Zadanie będzie współfinansowane z pieniędzy unijnych w ramach Funduszu Spójności – a konkretnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rozbudowa zakładu przy ul. Kociewskiej zakłada także kolejne zadania, które będą realizowane w latach 2019-2020:

  • dostawa i montaż zespołu wag – teraz ważenie odbywa się przy ul. Kociewskiej 37, dwie nowe wagi samochodowe pojawią się w pasach drogowych przy wjeździe na teren zakładu,
  • dostawę i montaż myjni do kół i podwozi – obecnie składowisko wyposażone jest w brodzik dezynfekcyjny w pasie drogowym na drodze wyjazdowej z zakładu, nowa instalacja znajdzie się w granicach ogrodzenia zakładu i umożliwi mycie kół i podwozi pojazdów opuszczających zarówno składowisko, jak i pozostałe obiekty zakładu, w szczególności obiekty kompostowni odpadów organicznych i odpadów zielonych oraz instalacji stabilizacji,
  • dostawa oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Toruniu – program usprawni zarządzanie zakładem, ułatwi rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów,
  • dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem,
  • budowa i wyposażenie budynku obsługi wag.
Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *