Jak pracowali toruńscy strażnicy miejscy? Znamy statystyki za październik

112 Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Prawie 1500 sprawców naruszeń prawa wylegitymowali w październiku strażnicy miejscy w Toruniu – wynika z przedstawionych statystyk.

Do ochrony porządku publicznego i spokoju na terenie miasta Straż Miejska wystawiła do służby 515 samodzielnych patroli strażników (1030 funkcjonariuszy) oraz 45 wspólnych patroli z policją. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 1475 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 1323 interwencje. Wśród nich:

  • 816 interwencji dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (55 procent sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 295 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 47 interwencji dotyczyło wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
  • 20 interwencji związanych było z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem;
  • 77 interwencji dotyczyło naruszeń Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 68 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: wybryków chuligańskich, sprawcy kierowania pojazdu po spożyciu alkoholu, osoby będą w posiadaniu narkotyków czy stanowiące zdecydowaną większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *