Jak tworzy się miejską przestrzeń w Smart City?

Box2 Smart cities Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Jedną z podstawowych cech Smart City jest użyteczność przestrzeni miejskiej, przekładająca się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Odpowiedni układ choćby w obrębie osiedli potrafi rozwiązać wiele problemów z jakimi nieraz muszą borykać się miasta. Jak projektować osiedla, by były miejscami jak najbardziej komfortowymi dla ich użytkowników – mieszkańców?

Idea miasta zrównoważonego jest jedną z podstaw Smart City. Planowanie przestrzenne musi być oparte przede wszystkim o potrzeby mieszkańców. Mowa tu o takich aspektach jak choćby dostępność miejskiej zieleni, której w polskich miastach niekiedy brakuje. Innym miejscem, które dobrze rozważyć przy planowaniu inteligentnego osiedla jest siłownia zewnętrzna. Dwie powyższe cechy można połączyć, organizując przestrzenie parkowe z zaplanowanymi wewnątrz siłowniami zewnętrznymi. Takie rozwiązanie wpisuje się w ideę smart living, będącą jednym z głównych czynników decydujących o tym, czy miasto można nazwać inteligentnym. 

Coraz popularniejszym trendem jest także idea tzw. miast 15-minutowych, zgodnie z którą przejazd z jednego końca miasta na drugi zajmuje stosunkowo niewiele czasu. Ten efekt trudno jednak osiągnąć w miastach, które powierzchniowo są już bardzo rozwinięte. Dlatego właśnie kluczowe jest to, by mieszkańcy wszystkie kluczowe dla siebie sprawy mogli załatwiać w obrębie własnego osiedla, nie musząc pokonywać znacznych dystansów. Przy tym przydaje się także dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, pozwalająca na ograniczenie użycia samochodów i korzystanie ze środków transportu przyjaznych środowisku. 

Do tego, by tworzyć przestrzeń miejską w ten sposób, potrzeba odpowiedniego zarządzania. Włodarze miast muszą być zdecydowani na wdrażanie rozwiązań Smart City, nie obawiąjąc się innowacyjności. Miasta takie jak Amsterdam czy Kopenhaga przodują w wytyczaniu nowych trendów w tym kierunku. W Amsterdamie powstała nawet specjalna dzielnica, oparta o rozwiązania Smart City – IJburg.

Oprócz rozwiązań “osiedlowych”, potrzebne są jednak także rozwiązania w samych budynkach mieszkalnych. O rozwiązaniach stosowanych w inteligentnych domach już pisaliśmy – samozapalające się światła na klatkach schodowych to tylko przykład tego, co dla mieszkańców mogą zrobić zarządcy obiektów. Sami mieszkańcy mogą zadbać o inne technologiczne nowinki, jak np. sterowanie sprzętami domowymi za pomocą smartfona, nawet kiedy jest się poza domem.

Planowanie przestrzeni miejskiej w Smart City jest bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju, jeśli nie kluczowym. To od tego bowiem zależy to, czy mieszkańcy będą mogli w danym mieście po prostu dobrze żyć. Warto jednak pamiętać, że to zależy również od nich samych, więc nie powinni jedynie czekać na proponowane przez władze rozwiązania, ale też być społeczeństwem inteligentnym – w myśl hasła smart people.

Źródła:

Alicja Korenik, “Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich”

Katarzyna Konopka, “Propozycja wykorzystania wybranych rozwiązań Smart City na przykładzie osiedla wielorodzinnego”

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *