Jakub Hartwich. List do mieszkańców Torunia

Box2 Polityka
fot. materiały KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Drodzy Mieszkańcy Torunia!

Bardzo Was proszę o poświęcenie chwili i przeczytanie mojego listu.

REKLAMA

Zdecydowałem się kandydować do Rady Miasta Torunia, ponieważ jako osoba od urodzenia niepełnosprawna, mam w sobie dużo siły i determinacji, aby pomagać innym. Mam też dużo czasu, aby całkowicie poświęcić się pracy radnego i być zawsze do dyspozycji mieszkańców Torunia. Z oczywistych powodów problemy i potrzeby osób wymagających wsparcia są mi szczególnie bliskie. Nie tylko osób niepełnosprawnych, ale wszystkich, o których dotychczas zapominano. Potrafię skutecznie działać, co udowodniłem podczas sejmowych protestów w roku 2014 i 2018.

Moim głównym celem jako radnego miasta Torunia jest doprowadzenie do tego, żeby Toruń stał się miastem naprawdę przyjaznym. Miastem dbającym o potrzeby wszystkich swoich mieszkańców. Żeby życie w Toruniu stało się łatwiejsze i bardziej komfortowe dla nas wszystkich a szczególnie dla grup społecznych, które były dotychczas zaniedbywane: dla rodzin z dziećmi, dla młodzieży, dla osób starszych i dla osób z niepełnosprawnościami.

Jako radny zadbam o przyjazną, urozmaiconą, bezpieczną i dostępną przestrzeń publiczną. Zapewnię dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb różnych grup mieszkańców, dlatego będę zabiegał o opracowanie i wdrożenie Standardów Projektowania Przestrzeni Publicznej Torunia. Będę zabiegał o zwiększenie liczby ławek na osiedlach i na terenach rekreacyjnych. Projektowane miejskie place zabaw będą obligatoryjnie wyposażone w zadaszone miejsca dla opiekunów, a także dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będę wspierał organizację sieci powszechnie dostępnych toalet w całym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia parków, skwerów i obszarów rekreacyjnych.

Reformując rady okręgów i tworząc Osiedlowe Centra Aktywności zadbam, żeby uwzględniły one potrzeby osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz młodzieży, dając im możliwość realizacji swoich zainteresowań oraz przeciwdziałając ich wykluczeniu.

Moim celem jest też wdrożenie programu miasta przyjaznego dziecku UNICEF. Toruń może być pierwszym miastem w Polsce, które w pełni zadba o potrzeby najmłodszych mieszkańców. Możemy być pionierami nowoczesnej polityki prorodzinnej i wzorem do naśladowania.

Będę zabiegał o opracowanie i wdrożenie w Toruniu programu przeciwdziałania przemocy na tle rasistowskim, ksenofobicznym lub homofobicznym. Moim celem jest Toruń otwarty, tolerancyjny i różnorodny, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Moje priorytety w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami to wprowadzenie dodatku w wysokości 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych, pobierających rentę socjalną, a także zagwarantowanie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób z niepełnosprawnościami poprzez m.in.: wprowadzenie nieodpłatnej instytucji asystenta osobistego w miejscu zamieszkania, utworzenie sieci nieodpłatnych placówek funkcjonujących lokalnie: domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych. Ważne jest również zagwarantowanie realizacji nauczania indywidualnego na terenie szkoły uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Chciałbym, aby Toruń wprowadził również Kartę Rodziny z Osobą z Niepełnosprawnościami, uprawniającą do bezpłatnego wstępu na wydarzenia kulturalne, artystyczne oraz imprezy sportowe, których organizatorem jest samorząd.

Obawiam się, że bez mojej obecności w Radzie Miasta żaden z powyższych postulatów nie zostanie wdrożony. Dlatego kandyduję. Popierają mnie i wspierają w tej kampanii sami fajni ludzie. Dołącz do nas.

Startuję z list Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 1, który obejmuje osiedla: Na Skarpie, Kaszczorek, Czerniewice, Rudak, Stawki i Podgórz.

Bardzo proszę o Twój głos. Razem zmieniajmy nasze miasto.

Jakub Hartwich

Artykuł sponsorowany. Materiał sfinansowany przez KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *