Jest praca w magistrackim wydziale inwestycji. Wakatów jest więcej…

Box2 Wiadomości
Prace przy "Zielonej bramie" trwają. Z nadzorem jest już jednak nieco gorzej, o czym pisaliśmy niedawno. Specjalista od dokumentacji na pewno się przyda. Fot. Nadesłane.

Magistracki wydział inwestycji i remontów poszukuje specjalisty do spraw dokumentacji technicznej. Uwaga! Nie jest to jednak praca na etat.

Osoba, której poszukuje wydział będzie odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej. W naborze startować mogą zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Wystarczy wykształcenie średnie w tym zakresie i znajomość prawa budowlanego oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa zamówień publicznych.

Po co ktoś taki w urzędzie? Zakres obowiązków takiej osoby jest obszerny.

Do osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
– zajmowanie się sprawami związanymi z instalacjami elektrycznymi, w tym również instalacjami niskoprądowymi/teletechnicznymi instalowanymi w obiektach budowlanych i przy zagospodarowaniu terenu; 
–  przygotowywanie danych wyjściowych do projektowania i współpraca przy projektowaniu; 
udział w przygotowywaniu i udzielaniu zamówień publicznych, a w szczególności dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenie z należytą starannością, wartości zamówienia, opisanie sposobu dokonania oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określenie kryteriów oceny ofert; 
–  współdziałanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej; 
–  przygotowanie i ocena wstępna dokumentacji projektowej i kosztorysowej przed odbiorem; 
–  weryfikacja dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w branży elektrycznej pod względem technicznym, rzeczowym, kompletności i czytelności dla wykonawcy robót budowlanych; 
–  uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji i remontów; 
– współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz gestorami mediów w zakresie koordynacji prac projektowych. 

Warto by ktoś rzetelny się zgłosił. Wystarczy zerknąć w specyfikację przetargu na projekt tzw. “Zielonej bramy…”, by zauważyć, że potencjalni wykonawcy wychwycili wiele nieścisłości w dokumentacji. Taka osoba wydaje się być przydatna.

Wakatów w urzędzie jest więcej. Przypomnijmy, że miasto nie ma architekta, szefa wydziału środwiska i zieleni. Dyrektora nie ma również sam wydział inwestycji i remontów, jak również brakuje… kierownika USC. Są to niewątpliwe oszczędności dla budżetu miasta.

Tagged

1 thought on “Jest praca w magistrackim wydziale inwestycji. Wakatów jest więcej…

  1. Nie ma osób z kompleksową wiedzą – jest tu potrzebny zespół specjalistów! To co wie architekt, elektryk czy drogowiec tyczy się budowlanki – a zieleń? To też wyspecjalizowana branża a na budowach działają Inspektorzy Nadzoru Dendrologicznego oraz Inspektorzy Nadzoru Tetenów Zieleni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *