Jest projekt budżetu miasta na 2019 r. Na inwestycje wydamy aż…

Polecamy Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

1,19 mld zł dochodów, 1,34 mld wydatków, w tym 340,8 mln zł na inwestycje – tak wygląda pierwsza wersja projektu budżetu miasta na 2019 r. Zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku ma osiągnąć ok. 1,093 mld zł.

Jest już projekt budżetu miasta na 2019 r. Zajmie się nim rada miasta kadencji 2018-2023. Do miejskiej kasy w 2019 r. ma wpłynąć 1,19 mld zł. Wydamy więcej, bo 1,34 mld zł. Deficyt budżetowy wyniesie więc 154 mln zł, a zadłużenie na koniec przyszłego roku zbliży się do 1,1 mld zł.

Magistrat przewiduje wzrost dochodów m.in. z podatków PIT i CIT. A to wszystko “dzięki wzrostowi gospodarczemu, w tym m.in. wynikającemu z sytuacji makroekonomicznej, a także wzrastającej atrakcyjności miasta, jako miejsca dla inwestorów i turystów”.

Właśnie te zwiększone dochody z PIT i CIT – z 299 mln zł w 2018 r. do 329 mln zł w 2019 r. – pozwolą na sfinansowanie nowych przedsięwzięć. Chodzi np. o świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnościami (propozycja to 100 zł miesięcznie), kartę osoby niepełnosprawnej, ulgi w komunikacji miejskiej dla rencistów, utworzenie Lokalnych Miejsc Spotkań, budowę kolejnych żłobków czy też nowych terenów zieleni, odpoczynku i rekreacji.

W 2019 r. miasto chce wydać więcej na inwestycje. Łącznie 340 mln zł, czyli o 52,3 mln zł niż zakłada aktualny plan na ten rok. W planach jest realizacja 41 projektów. Zaplanowano m.in. budowę 10,3 km dróg lokalnych, 6,3 km chodników i dróg rowerowych, 623 miejsca parkingowe, 13 nowych miejsc do uprawiania sportu, rekreacji, zabawy i wypoczynku.

Największymi pozycjami w wydatkach będą te na oświatę – 386 mln zł (z czego 242 mln zł na wynagrodzenia), transport – 239 mln zł czy pomoc społeczną 83 mln zł. Na sam program Rodzina 500+ miasto wyda 75,4 mln zł.

Wśród największych inwestycji kontynuowanych bądź planowanych w 2019 r. znalazły się (chodzi tylko o wydatki zaplanowane na przyszły rok):

 • budowa dróg lokalnych – 30 mln zł
 • modernizacja mostu im. Józefa Piłsudskiego – 15 mln zł
 • modernizacja basenu przy ul. Bażyńskich – 14,2 mln zł
 • budowa Muzeum Twierdzy Toruń – 12,5 mln zł
 • przebudowa pl. Chrapka – 8,8 mln zł
 • rewitalizacja Parku Tysiąclecia – 8,5 mln zł
 • rozbudowa szpitala miejskiego o budynek z nowymi oddziałami – 7,7 mln zł
 • zagospodarowanie terenów na JAR-ze – 5,6 mln zł
 • przebudowa ul. Włocławskiej od Łódzkiej do pętli autobusowej – 5,1 mln zł
 • budowa żłobka miejskiego przy ul. Andersa – 5 mln zł
 • budowa trasy średnicowej między Szosą Chełmińską a Szosą Okrężną – 1 mln zł

Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta odbędzie się na jednej z pierwszych sesji. Już wiadomo, że toruńska rada miasta zbierze się po raz pierwszy 22 listopada. Następnie projekt trafi do komisji rady miasta. Wówczas radni będą mieć czas na składanie swoich propozycji zmian do tego dokumentu.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys