Kiedy zaczną się długo oczekiwane prace na Bulwarze Filadelfijskim?

Box2 Wiadomości
Tak ma wyglądać Bulwar Filadelfijski według wizji Riegler Riewe Architekci z Katowic

Były konsultacje społeczne, konkurs na wizję zagospodarowania, powstała dokumentacja projektowa – wciąż jednak nie widać zmian w centralnej części Bulwaru Filadelfijskiego. Kiedy ruszą tam prace?

W maju 2019 r. miną cztery lata od rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego między mostem drogowym a kolejowym. Wówczas ze strony władz Torunia pojawiły się zapowiedzi, że prace nad Wisłą rozpoczną się najwcześniej w 2017 r.

Harmonogram tego projektu zmieniał się już wielokrotnie. Urządzanie nadwiślańskiego bulwaru do tej pory jednak się nie rozpoczęło. Wiadomo już, że termin rozpoczęcia prac będzie powiązany z innymi inwestycjami realizowanymi w tej części Torunia.

– Prace na Bulwarze Filadelfijskim będą realizowane po zakończeniu prac związanych z remontem mostu im. Józefa Piłsudskiego oraz budową punktu przesiadkowego w al. Jana Pawła II – mówi Magdalena Stremplewska, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. – Planowane jest ogłoszenie przetargu na prace budowlane w 2020 r.

Jaki obszar obejmie ten projekt? Chodzi o tereny wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku między zachodnią granicą istniejącego parkingu pod mostem im. Józefa Piłsudskiego a skrzyżowaniem z ul. Warszawską – od umocnień brzegu Wisły do linii murów toruńskiej Starówki.

“Projekt obejmuje budowę elementów zagospodarowania terenu tj. chodniki, ścieżki oraz tereny zielone wraz z elementami oświetlenia i małej architektury siłowni zewnętrznej, placu zabaw, budowę pięciu nowych obiektów o funkcji usługowej, małej gastronomii, krytej wiaty oraz toalety, a także przebudowę istniejącego układu komunikacji pieszej i kołowej z odcinkowym ograniczeniem ruchu kołowego” – piszą urzędnicy.

Bulwar ma być miejscem otwartym i nieingerującym w panoramę miasta. Ważnym elementem jego zagospodarowania będzie różnorodna roślinność. Będzie się układać pasmami wzdłuż nabrzeża. Obecne i nowe obiekty mają być zaś wkomponowane w “nowo powstały krajobraz, rozpoznawalne, lecz nieingerujących w historyczną sylwetę miasta”.

Odnowę przejdzie deptak wzdłuż bulwaru i chodniki po stronie północnej. Pojawi się tam wiele elementów małej architektury: oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, schody terenowe i zejścia.

Trawniki, łąki i place będą otwarte dla wszystkich i mają stworzyć przestrzeń do aktywnego wypoczynku i spotkań.

– Cztery projektowane pawilony zapewnią oprócz połączenia komunikacyjnego pomiędzy ulicą a nadbrzeżnym bulwarem różnorodne widoki na Wisłę z poziomu górnych tarasów, na poziomie niższym będą z kolei oferowały „przystanki” wzdłuż bulwaru zagospodarowane różnorodnymi funkcjami jak np. mała gastronomia (kawiarnia, mini bistro), kiosk, punkt informacji turystycznej, toaleta, wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego, zadaszony taras, itp. – mówi Stremplewska.

Nowe schody i zejścia oraz pawilony znajdą się na przedłużeniu ciągów komunikacyjnych od strony Starówki, a także w miejscach umożliwiających ich wykorzystywanie wraz z otaczającym terenem. Będą służyć nie tylko komunikacji między poziomem ulicy a nabrzeżem, ale także rekreacji. Znajdą się tam bowiem miejsca do siedzenia i leżenia. Pawilony w połączeniu z tarasami na poziomie dachów oraz wejść od strony nabrzeża mogą stać się także areną wydarzeń kulturalnych.

Teren między ul. św. Jakuba a Bulwarem Filadelfijskim będzie miejscem rekreacji i organizacji różnorodnych wydarzeń. Będą mogły się tam odbywać np. targi, festyny czy koncerty. Dlatego też nieco zmieni się ukształtowanie terenu, by uzyskać jak największą jednolitą płaską przestrzeń. Pojawi się oświetlenie i przyłącza mediów.

Według koncepcji w zachodniej części tego obszaru, która przylega do murów miejskich, ma się znaleźć m.in. plac zabaw, elementy siłowni zewnętrznej, ogólnodostępna toaleta i zadaszona wiata ze stojakami na rowery. Będzie to jeden obiekt z drewnianą elewacją, spójną z estetyką projektowanych pawilonów nad brzegiem Wisły. We wschodniej części zaś ma zostać wytyczone miejsce pod “park rzeźb”.

Jak zostanie zorganizowany ruch kołowy na Bulwarze Filadelfijskim już po ukończeniu prac? Urzędnicy zamierzają go uspokoić. Możliwe będzie np. czasowe wyłączenie ruchu między Ślimakiem Getyńskim a ul. Łazienną.

Uspokojenie ruchu ma polegać głównie na wprowadzeniu na Bulwarze “strefy 20 km na godz.” Zakaz wjazdu będą mieć ciężarówki (za wyjątkiem tych z zezwoleniem MZD, pojazdów służb miejskich i autobusów).

Szerokość jezdni zostanie zmniejszona z 9 do 6 m. Przewidziano też wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych między Ślimakiem Getyńskim a Wolą Zamkową. Na przejściach dla pieszych zaś pojawi się kostka rzędowa w innym odcieniu szarości i innych wymiarach niż na jezdni. Po co? Żeby zwiększyć uwagę kierowców.

“Na skrzyżowaniu z łącznicą Ślimak Getyński proponuje się zmianę przebiegu pierwszeństwa przejazdu” – informują urzędnicy. “Zastosowane środki uspokojenia ruchu nie wpłyną na dotychczasowe powiązania z ulicami bocznymi (Żeglarska, Łazienna, Mostowa, Wola Zamkowa, św. Jakuba). Przyczynią się natomiast do podniesienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi”.

Z kolei czasowe wyłączenie z ruchu Bulwaru Filadelfijskiego będzie możliwe na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Łaziennej. Będzie to możliwe za pomocą elektronicznych znaków świetlnych. Wyjazd jednokierunkową ul. Łazienną ma być utrzymany, ale tylko w lewo – w w stronę ul. Warszawskiej.

“Dodatkowo w celu uniemożliwienia przejazdu zamkniętym odcinkiem drogi zaprojektowano dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków (o nowoczesnej formie ozdobnej) automatycznie wysuwanych z jezdni” – informują urzędnicy. “Znaki świetlne i słupki wysuwane z jezdni zasilane będą z sieci elektrycznej i uruchamiane w zależności od potrzeby zamknięcia ruchu na danym odcinku jezdni. W pozostałym okresie (zwykłego ruchu) elektroniczne znaki świetlne będą nieaktywne, ruch odbywać się będzie z wykorzystaniem znaków tradycyjnych. Słupki, natomiast schowane będą w nawierzchni jezdni, umożliwiając przejezdność przez całą ul. Bulwar Filadelfijski”.

Ile to wszystko będzie kosztować? Według kosztorysu przygotowanego przez projektantów inwestycja może pochłonąć ponad 54,3 mln zł. Miasto już pozyskało część kwoty na to zadanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Będzie się jeszcze starać o kolejne dotacje np. z Regionalnego Programu Operacyjnego i innych źródeł zewnętrznych.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *